Anasayfa / Genel / 50. Barodan seçim yöntemine müdahaleye tepki: Bizleri yok sayan hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyoruz..!

50. Barodan seçim yöntemine müdahaleye tepki: Bizleri yok sayan hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyoruz..!

50 baronun yaptığı ortak açıklamada, ”Bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır” denildi.

AKP’nin başta barolar olmak üzere meslek örgütlerinin seçim sistemini değiştirmeyi yeniden gündemine almasına yönelik aralarında Ankara ve İstanbul barolarının olduğu 50 barodan tepki geldi.

AKP, Barolarla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş arasında yaşanan hutbe tartışmalarının ardından baroların yönetim şeklinin değiştirilmesini öngören yasa değişikliğini gündeme getirdi. Haziran’da çalışmaya başlayacak Meclis’in ilk gündem maddesi olması beklenen değişiklik hem baroların hem de Türkiye Barolar Birliği’nin yönetim sisteminde değişiklik öngörülüyor.

Açıklamada, “Görüş ve düşüncelerimiz alınmadan, bizleri yok sayan oldubitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyor; savunmayı işlevsiz, iktidara bağlı ve atıl kılacak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz” denildi.

Barolardan yapılan ortak açıklamada, ”Yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara bir türlü çare üretilmemişken, meslektaşlarımız salgının neden olduğu etkiler nedeniyle iki ayı aşkın süredir ekonomik sorunlar ile boğuşurken, avukatların mesleki güvenceleri her geçen gün erozyona uğratılıp savunmanın temsilcilerini dikkate almaksızın yapılan fiili uygulamalar kural halini alırken, bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır” denildii

Barolar tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sayın Cumhurbaşkanı tarafından “Baroların seçim sisteminde değişiklik yapılacağına” ilişkin beyanat üzerine, konu bazı basın ve yayın organlarınca, Barolara üyeliğin zorunlu olmaktan çıkarılacağı, her ilde birden fazla Baronun kurulmasına izin verileceği ve seçim sisteminin değiştirileceği şeklinde haberleştirilmiştir.

Anayasamızda açıkça yazılı olduğu üzere; Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Güçlü bir demokrasiye sahip olmanın ilk şartı, tüm dünyada da kabul edildiği üzere, hukuk devleti ilkesinin tüm kurumları ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti; ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığı ile hayat bulur.

Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan “yargının kurucu unsuru olan avukat, bağımsız savunmayı temsil eder” düzenlemesinin de bu amaca hizmet ettiği tartışmasızdır. Bu hükmün; avukatın müvekkili ve her türlü otoriteye karşı bağımsızlığını ve özerkliğini ifade ettiği de, kabul edilmesi gereken bir gerçektir.

Avukatın bu bağımsız ve özgür yanının koruyucusu, milyonlarca yurttaşın temel hak ve özgürlüklerinin yılmaz savunucuları gücünü ve kamu kurumu niteliğini Anayasadan alan bir Cumhuriyet kurumu olan Barolardır.

Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95. maddeleri ile düzenlenen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevi barolara meslek örgütü olmasının yanı sıra, çağdaş bir hukuk devletinin tüm organlarıyla hakim kılınması için çok önemli toplumsal bir rol vermektedir.

Yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara bir türlü çare üretilmemişken, meslektaşlarımız salgının neden olduğu etkiler nedeniyle iki ayı aşkın süredir ekonomik sorunlar ile boğuşurken, avukatların mesleki güvenceleri her geçen gün erozyona uğratılıp savunmanın temsilcilerini dikkate almaksızın yapılan fiili uygulamalar kural halini alırken, bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; Anayasa ve Avukatlık Kanunu’nun yüklediği görev ve verdiği yetkiye dayanarak bağımsız savunmayı temsil etmekte olan baroların, kendi yasalarında yapılması planlanan söz konusu değişikliğe dair görüşü sorulmamış, sürece dair hiçbir şekilde dahil edilmemişlerdir.

Avukatların ve baroların kendilerini ilgilendiren kanundaki düzenleme öncelikle avukatlara ve barolara sorulmalı iken, avukatlar ve barolardan kaçırılarak taslak düzenleme yöntemi adil, hakkaniyetli ve doğru değildir.

Gizlenen taslak sebebiyle kamuoyuna yansıyan içerikle ilgili olarak şunu belirtmek isteriz:

1.) Demokratik bir süreç işletilmeden ve özellikle avukatlara ve barolara görüş ve fikirleri sorulmadan, gizli kapılar ardında yürütülen tartışmalarla baroların bu yetkisinin budanacağı, kanunda yer alan “işlerlik kazandırmak” kısmının çıkarılıp başka bir maddeyle baroların dava açma hakkının tamamen elinden alınacağı anlaşılmaktadır. Bu çok tehlikeli yaklaşımın, söz konusu değişikliğin esas emellerinden birinin yurttaşların hak ve özgürlüklerinin barolar tarafından korunmasının önüne geçmek olduğu aşikardır.

2.) Taslak bugüne kadar barolarla paylaşılmasa da; basına yansıyan ve yine yetkili ağızlarca da ifade edilenlerden öğrenebildiğimiz kadarı ile; bir ilde birden fazla baro kurulması, barolara üyeliğin zorunluluk kapsamından çıkartılması, Avukatlık Kanunundaki mevcut seçim sistemi yerine nispi temsil sisteminin getirilmesi, delege sayılarının değiştirilmesi ve avukatlar ile barolara verilen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” hak ve görevine ilişkin olan tüm bu değişiklik taleplerinin Avukatlık Kanunundaki mevcut düzenlemeyi daha ileriye değil geriye götüren bir nitelik olduğundan, bu girişimleri hiç kabul etmiyoruz

3.) Bugüne kadar hiçbir baroda hayat bulmayan ve demokratik olarak birbirini kollayan avukatlar yerine örgütlerin, grupların etkin olacağı ve barolarla avukatların fiilen ve hukuken bölünmesine hizmet edecek taslaktaki değişiklikler tüm avukatların ve yurttaşlarımızın kırmızı çizgisi olmak zorundadır.

Unutulmamalıdır ki, Barolar Cumhuriyetimizin en köklü kamu kurumlarındandır. Bu sebeple Baroların demokratik yapısını bozacak, Baroları işlevsiz ve atıl kılacak, bağımsız ve özgür savunmaya ket vuracak tüm girişimlerin Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

Biz aşağıda imzası bulunan barolar, görüş ve düşüncelerimiz alınmadan, bizleri yok sayan oldubitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyor; savunmayı işlevsiz, iktidara bağlı ve atıl kılacak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz

Bugün esas görevi yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini korumak, bağımsız yargıyı ve hukuk devletini savunmak olan Baroları yok etmeye yönelik girişimde bulunanlar bugüne kadar başarılı olamamıştır. Avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu bu gelişmeleri yakından izlemektedir. Bu girişim, avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu nezdinde unutulmayacaktır

Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

1. Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK, 2. Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU,3. Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan TOPRAK,4. Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE,5. Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç SAĞKAN,6. Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN,7. Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri YILDIZ,8. Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL,9. Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT,10. Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY,11. Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat PARLATIR,12. Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN,13. Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime AYNU,14. Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANA,15. Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL,16. Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK,17. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN,18. Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN,19. Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN,20. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN,21. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY,22. Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem AKTÜRK,23. Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ,24. Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI,25. Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİ,26. Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN,27. Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ,28. Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA,29. İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU,30. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL,31. Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim BAŞTİMAR,32. Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN,33. Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat APAYDIN

34. Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ,35. Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR,36. Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN,37. Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN,38. Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK,39. Mersin Barosu Başkan Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ,40. Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ,41. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ,42. Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK,43. Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL,44. Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ,45. Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ,46. Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ,47. Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN,48. Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR,49. Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL,50. Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU.

HALKIN BİRLİĞİ

HDP 9 maddelik tutum belgesi açıkladı: “Hep birlikte demokratik bir geleceğe”..!

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partilerinin yeni döneme ilişkin strateji hattını …

instagram web viewer instagram profile