Anasayfa / Özgür Kürsü / 8 Mart Erkeklerden Arındırılmış Bir Gün Değildir..!

8 Mart Erkeklerden Arındırılmış Bir Gün Değildir..!

 

Evet; 8 Mart; 1857 yılında ABD’li dokuma işçisi kadınların mücadelelerini tarihe kanla yazdıkları bir gündür. 8 Mart; tarihte ilk kez kadınların sermaye sınıfına karşı gerçekleştirdikleri görkemli bir direniş günüdür. 8 Mart; işçi ve emekçi kadınların mücadelelerinde bayraklaştırdıkları bir semboldür. İşçi ve emekçi sınıfın yarısını oluşturan kadın kitlelerinin mücadelesinin gelişmesini önlemek, onun kendisine karşı bir tehlike oluşturmasını darbelemek için, denetimi altında tutmaya ve içini boşaltmaya çalışır. Bunu da denetimini elinde bulundurduğu partileriyle, sendikalarıyla, kendi ideolojisi etrafında örgütlediği çeşitli kadın kuruluşlarıyla, oluşturduğu göstermelik aile bakanlığıyla ve kendi ekmeğine yağ süren çeşitli feminist hareketlerin gelişmesine yardımcı olma eliyle vb. yapar. Burjuvazinin 8 Mart günüde yönelik etkisizleştirme girişimleri, onun ezilen ve sömürülen sınıfın elindeki direniş meşalesini almak istemesi yüzündendir.

Ülkemizde yıllardır işçi sınıfının mücadele geleneğinin bir parçası olarak kutlana gelen 8 Mart’a Emekçi Kadınlar Gününe burjuvazide sahip çıkmaya çalışıyor ve onun içini boşaltarak genel bir ” Kadınlar günü’ ‘ ilan edip, çeşitli kutlama ve etkinliklerle bu günün kendisi için bir tehlike olmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Öte yandan erkeklerden arındırılmış bir 8.Mart kutlamalarıyla da bir diğer sapma karşımıza çıkmaktadır. 8.Martı yalnızca kadınların katılımıyla yapılacak-yaşatılacak bir gün olarak gören feminist burjuva yaklaşım, kadın sorunun özünde burjuva kapitalist sistemden kaynaklı bir sorun olduğunu gizlemeye ve sınıf kardeşlerini karşı karşıya getirerek, emekçilerin ortak kavgasını darbelemeye çalışıyor. Bu iki sapmada 8. Martı devrimi ve emekçi sınıf özünden koparak kadınlara atfeder görünerek, sözüm ona kadınların sorunlarına duyarlı davrandıklarını göstermeye çalışıyorlar. Ama biz biliyoruz ki ezenlerle ezilenlerin, sömürenlerle sömürülenlerin hiç bir ortaklığı söz konusu değildir ve olmayacaktır da. Sınıflar arası uzlaşmaz çelişkilerin yaşandığı, sömürüye karşı her alanda muhalefetin örgütlendiği süreçte emekçi kadınların, mücadelesi de, kendilerini ezen, sömüren burjuva kapitalist sınıfın kadınlarıyla bütünleşmeyecek ve mücadele kendi elleri üzerinde yükselerek, sınıf kardeşleriyle omuz omuza verilecektir.

Ta ki gerçek özgürlüğün sağlandığı, insanların insanca yaşadığı sosyalist topluma ulaşana dek.  Buna, ulaşana dekte sınıfın mücadele geleneğinde sembolleşmiş her gün sınıfın kendi elinde bayraklaşacak ve ona sahip çıkacaktır. Bunun için bir kez daha tüm emekçi kadınlara sesleniyoruz; seni ezen, sömüren, ulusal, cinsel ve çifte sınıfsal boyunduruk altıda tutulan,  hergün dövülen, sövülen, aşağılanan, kırımdan-zulümden geçirilen faşist feodal-dini gericiliğin değerleri altında köleliğe zorlanan, bu cendereden kurtulmak için, 8 Mart’ta; mücadele geleneğini koru ve onu makus talihini değiştirmek için ayağa kalkmalı ve kavgaya katılmalıyız. Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü..!

KADIN KIRIMINA VE ZULMÜNE SON…!

KADINLAR ÖZGÜRLEŞMEK İÇİN KAVGAYA KATIL..!

Özgür Kadın Özgür Toplumda Olur…!

YAŞASIN DEVRİM VE SOSYALİZM MÜCADELEMİZ…!

MART-2019

HALKIN BİRLİĞİ

HALKIN BİRLİĞİ

HDP’ye kurulan tuzak ters tepti..!

Ekran üçe bölünmüştü; sol başta sunucu Didem Arslan Yılmaz, ortada Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu …

instagram web viewer instagram profile