Anasayfa / Özgür Kadın / 8 MARTI EMEKÇİ KADINLARIN BİRLEŞİP ÖRGÜTLENİP KAVGAYA KATILDIĞI BİR GÜN YAPALIM..!

8 MARTI EMEKÇİ KADINLARIN BİRLEŞİP ÖRGÜTLENİP KAVGAYA KATILDIĞI BİR GÜN YAPALIM..!

8 Mart dünya emekçi kadınlar günü, Mart 1857 de Newyork’ta 40 bin tekstil işçisi kadın insanca çalışma koşullarına sahip olmak üzere greve çıkan tekstil işçi kadınların direnişini kırmak için saldırıya geçen patronlar fabrika kapılarını kilitlediler. 

 Neki fabrikada çıkan yangında kapılar kilitli olması nedeniyle  129 kadın işçi vahşice yanarak katledildi..

129 kadın işçisinin anısına bir günün ‘Çalışan Kadınlar Günü’ olarak anılmasına karar verildi.
Bu günün kazanılmasında en büyük çaba harcayan Alman  komünist öncü kadın ‘Clara Zetkin di’-8 saatlik işgünü,-Eşit işe eşit ücret,-Hamile kadınlara izin hakkı gibi taleplerinin yanında iş yasaları karşısında eşitlik talepleri hep gündemlerin de tutuldu.

1910 Kopenhag’ta 17 ülkeden gelen yüz delegeyle oluşan kadınlar konferansında Alman Kadın ‘Clara Zetkin’ senede bir günün ‘’emekçi kadınların mücadele günü’’ olarak kutlanmasını önerdi ve kabul edildi. 163.yıldan bu yana tüm dünya da, emekçi kadınların 8 Mart hak arama günü olarak yaşatılıyor. Emekçi kadınlar ve erkekler, ezilenlerin en ezileni olan emekçi kadınlar, ataerkil kapitalist düzende kadın, toplumsal köleliğin ve aşağılanmanın katmerli mahkumu olarak yaşama mahkum edildiler.

Burjuva kapitalist sermaye düzeni, kadının ücretli emek sömürüsüne, cins ayrımcılığı prangası da takmıştır. Emeğini, bedenini ve ruhunu sömürmektedir. Bu nedenle onların adalete, eşitliğe ve özgürlüğe ekmek ve su kadar ihtiyaçları var. Buradan olarak 8 Martlar, başta işçi ve emekçi sınıfa ait kadınlar olmak üzere, işte bu yüce erdemler için kan ve can pahasına dövüşen emekçi kadınların yarattığı kazanım ve devrimci semboldür.

Buradan olarak 8 Mart, emekçi kadınlarındır. Çünkü, 8 Martların ruhunda ve eyleminin ateşinde, bütün ezilenlerin ve sömürülenlerin kurtuluşu uğruna emperyalizme, faşizme, kapitalizme ve her türden gericiliğe karşı, eşitlik, özgürlük, devrim ve sosyalizm için savaşmak vardır.

Kitleler arasında devrimci çalışma yaparak, kadınların yaratıcı ve değiştirici gücünü açığa çıkarmak ve onları örgütleyip, aydınlatarak, eşitlik ve özgürlük için harekete geçirilmesi, devrimci ve komünistlerin önünde başat görev olarak durmaktadır.  Nitekim demokrasi ve özgürlük mücadelesinin başarıya taşınmasında göğün yarısını oluşturan emekçi kadınların devrim ve komünizm saflarında örgütlenmesi, başta kadın yoldaşlar olmak üzere erkek yoldaşlarında görevleri arasında olduğunu unutmayalım.8 Marttı devrimci emekçi özünden kopararak feminist sığ bir alana hapsetmeye kalkışmanın, toplumsal güçleri bölüp- parçalayarak faşist gerici sistemin değirmenine su taşıdığını unutmayalım. 

  Nasıl ki, Kürt sorunu yalnızca Kürtleri, işçi sorunu yalnızca işçileri, gençlik sorunu yalnızca gençleri, alev sorunu yalnızca Alevileri ilgilendirmiyorsa aynı şekilde kadın sorunu da yalnızca kadınları ilgilendirmiyor. Toplumsal bir sorun ve kurulu burjuva kapitalist sistemli bağlı olması bağlamında, aynı zamanda bir o kadar erke sorunudur. Dahası, bu yılki 8 Mart’ın özel anlamı kadınların mücadeleye katılması için örgütlenme seferberliğine yönelinmesi çağrısı olmalıdır. Kadın yoldaşlar özgüven sorununa müdahale mi etmek istiyorlar, işte bir sıçrama tahtası. Erkek yoldaşlar, kadın sorununa ilgisizlik zaaflarının pratik öz-eleştirisini mi vermek istiyorlar, işte cesaretle açılacakları engin bir okyanus. ‘Kadın erkek el ele, özgür günlere’ diyenlerin yolu açmak için devrimci iradelerini ortaya koymalarının tam zamanıdır. Emekçi kadının köleliğinin derinliği kadar karanlıkta bırakılması, toplumda yükselen hiyerarşik ve burjuva kapitalist devletçi iktidarla yakından bağlantılıdır. Kadının köleliğe alıştırılmasıyla hiyerarşiler -ayrıcalıklı kutsal yönetimler- kurulmuş, toplumun diğer kesimlerinin kölelik yolu açılmıştır.

8 Martın 163.yılında emekçi kadınlar bakımından köklü değişimin olmadığı görülüyor.  Mevcut halde dünyada yine en çok katledilen, ucuz işgücü olarak kullanılan, şiddete-taciz ve tecavüze, ulusal-cinsel ve sınıfsal ayrımcılık ve baskıya maruz kalan, ikinci sınıf insan yerine bile konmada sorunlu olan, savaşlarda en çok yıkıma uğrayan emekçi kadınlardır. Dahası dini gericiliğin kadını erkeğe kölece boyun eğmeyi dayatan, kısacası yalnızca kadını doğuran, çocuk büyüten, bulaşık-çamaşır yıkayıp yemek yapan ve erkeğin her türlü ihtiyaçlarını karşılayan, kısacası kadını hiçleştiren   ekonomik-sosyal ve politik koşullar devam ediyor.

Biliyoruz ki, erkeklerin köle olması kadının köleliğinden sonradır. Cins köleliğinin sınıf ve ulus köleliğinden farklı yönleri de vardır. Meşrulaştırılması ince ve yoğun baskılarla birlikte duygu yüklü yalanlarla sağlanır. Biyolojik farklılığı sanki köleliği için gerekçeymiş gibi kullanılır. Yaptığı tüm işler değeri olmayan ‘kadınca işler’ diye hafife alınır. Toplumun kamusal alanında bulunması dince yasak, ahlaken ayıp olarak sunulur. Giderek tüm önemli toplumsal etkinliklerden uzaklaştırılır.

Siyasal, toplumsal, ekonomik etkinliklerin hakim gücü erkeğin eline geçtikçe kadının zayıflığı daha da kurumlaşır.

‘ Zayıf cins’ bir inanç olarak paylaştırılır. İşte tüm bu köleleştirmeye karşı emekçi kadınların özgürleşmesinin bir ifadesi olarak  8.Mart dünya emekçi kadınlar günü sömürü ve zulme karşı olduğu gibi cins ayrımcılığına karşıda bir başkaldırıydı.

Emekçi kadınlar olarak; ulusal, cinsel ve sınıfsal her türlü ayrımcılığı ve baskıyı ortadan kaldırarak özgürlüğün önünü açmak için örgütlenip mücadeleye katılmadan kölelik zincirlerini parçalayıp özgürlüğe el uzatılamaz, şiarını pratiğe sürelim ve kadınlar olarak örgütlenip, birleşip mücadeleye atılalım.

Haydi öyleyse ; Emekçi Kadınlar; Makus Talihinizi Değiştirmek İçin; Örgütlenip, Birleşip  Mücadeleye Katılın!

Kadınlar Katılmadan Devrim Olamaz, Devrim Olmadan Kadınlar Kurtulmaz!

Bir Gün Değil Her Gün 8 Mart !

8 Mart Tatil Günü Olsun..!

Özgür Kadın Özgür Toplumda Olur!

Mart-2020

HALKIN BİRLİĞİ

HALKIN BİRLİĞİ

Kızının mezarına saldırı olmasın diye nöbette bir anne..!

Kızı Sevda Serinyel’in mezarının askerler tarafından tahrip edilmesine karşı mezar başında nöbette olduğunu söyleyen Hakife …

instagram web viewer instagram profile