Anasayfa / Önderlerden Öğreniyoruz / Almanya Devriminin Enternasyonalist Önderlerinden Rosa Lüksemburg ve Karl Liebknecht Ölümsüzdür..!

Almanya Devriminin Enternasyonalist Önderlerinden Rosa Lüksemburg ve Karl Liebknecht Ölümsüzdür..!

Ekim Devriminin hemen ardından dünya devriminin uğrağı 1918 Almanya Kasım devrimi olmuştu. Alman devriminin önderleri Rosa Lüksemburg ve Karl Liebknecht 10 Ocak 1919’da Spartaküst Ayaklanması’nın ardından 15 Ocak 1919’da işçi sınıfının iki büyük önderi Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht dipçik darbeleriyle hunharca öldürüldüler.

Tam yüzyıl önce Alman tekelci sermayesinin uşağı olan sosyal demokratlarca 100 yıl önce katledilen Rosa Lüksemburg ve Karl Liebknecht, bir grup Halkın Birliği okuruca Berlinde mezarı başında anıldılar. Devrim ve sosyalizm yaşamlarını ortaya koyan Lüksemburg ve Karl Liebknecht ve diğer yoldaşları anmak için Berlinde önce mezarlarına çiçek bıraktık ve ardından bir yoldaş Rosa Lüksemburg yoldaşın mezarı başında devrimci savaşımda ölümsüzler ordusuna kattığımız tüm şehitler adına saygı duruşunun ardından bir yoldaş katledilmelerinin 100.yılında Alman devriminin önderleri Lüksemburg ve Karl Liebknecht anmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak içinde geçmekte olduğumuz olumsuz koşullarda Lüksemburg ve Karl Liebknechten öğrenme ve daha kararlıca devrim ve sosyalizme bağlanmak gereğine dikkat çekti.

28 Ekim 1918’de Berlin’de ilk işçi konseylerinin kurulması ile başlayan devrimci dönem, 9–10 Kasım’da İkinci Wilhelm’i tahtından indirmiş, Weimar Cumhuriyetinin kurulmasına yol açmıştı. Ancak devrim daha ileri gidememiş ve egemen sınıfların yükselttiği muazzam karşı-devrimci dalga ile yenilmişti. Dünyadaki bütün komünistlerin büyük bir umutla zaferini bekledikleri Alman Devriminin yenilgisi, dünya devriminin daha hızlı ileriye yürüyüşüne büyük bir darbe olmuştu. 10 Kasımda Cumhuriyet ilan edilmişti ama hala eski devlet aygıtı tüm kurumları ile ayaktaydı. Eski devlet aygıtı yıkılmadığı sürece, karşı-devrimci güçlerin bundan destek bulup harekete geçeceği açıktı.

Nitekim fazla zaman geçmeden devrimin ülke geneline yayılmasından öcü gibi korkan burjuvazi truva atı Sosyal – Demokrat Partisi (SPD)’ni harekete geçirerek devrimi içten çökertmek için her yolu denedi. Ayaklanmanın başında yürüyen partilerin yalpalamaları ve burjuvazinin yalanlarına aldanmaları nedeniyle, devrimin bir Sovyet Cumhuriyetleri şiarıyla ileriye taşınması sağlanamadı. Yalnızca Kasım devrimini proletaryanın sosyalist iktidarıyla taçlandırma şiarını yükselten başında Rosa Lüksemburg ve Karl Liebknecht’in bulunduğu Spartaküstler (Almanya Komünist Partisi) KPD oldu. Burjuvazinin kanlı yumruğuna karşı proletaryanın en ön saflarında proletarya iktidarı için dövüşen Alman proletaryasının komünist önderleri Rosa Lüksemburg ve Karl Liebknecht 90 yıl önce, 15 Ocak 1919’da Alman tekelci sermayenin bekçileri zaptiyelerce kafaları dipçik darbeleriyle ezilerek hunharca katledildiler. Emperyalist burjuvazi, gerici savaşlara, sömürü ve haksızlıklara karşı, işçilerin ve emekçilerin kurtuluşu için öne atılan komünistleri katlederek devrimi bastırdı, ama emekçilerin devrim ve sosyalizm özlemleri asla yok edilemedi.

Rosa ve Karl, bugün başını ABD emperyalizminin çektiği emperyalist sömürgeci talanın ve savaş çığlıklarının yükseldiği, ekonomik kriz ve yol arkadaşı kitlesel işsizliğin, yoksulluk ve sefaletin arttığı, sosyal hakların tırpanlandığı, ama aynı zamanda emperyalist savaş çığlıklarına, küreselleşmenin yıkımına karşı mücadelenin geliştiği, doğanın yıkıma uğratıldığı, dünya çapında işçi sınıfı ve emekçi yığınların emperyalist kapitalist sömürüye, barbarlığa ve faşizme karşı mücadelelerini yükselttikleri, milyonlarca insanın “yaşanılacak yeni bir dünya var” şiarıyla sokaklara çıktığı koşullarda anıldılar.

Hala hüküm süren ve yıkılmayı bekleyen Alman tekelci burjuvazisinin 15 Ocak 1919’da kafalarını vahşice katlettiği komünist önderlerden Rosa Lüksemburg ve Karl Liebknecht’in, katledilişlerinin 100. yıldönümünde enternasyonalist bir kez daha anarken Onlardan öğrenip .onlar gibi inanç ve cesaretle savaşacağımıza söz veriyoruz. Kuşku yok ki Karl Liebknecht ve Rosa Lüksemburg’un katledilmeleri Almanya komünist hareketi bakımından çok ağır bir darbeydi . Fakat biz komünistler geleceğe sadece umutla değil, aynı zamanda kendimizden emin bir şekilde bakıyoruz. Bugün Almanya’da bir karşı devrim herşeyi unutturmaya çalışsa ve tarihi kendi sınıf çıkarlarına göre yazsa da Almanya emekçileri tekelci sermayenin baskı ve zulmüne karşı bir g inancımızın örgütlenip ayağa kalkacağına olan inancımızı bir an olsun yitirmiyoruz. Çünkü enternasyonalist proletaryanın bu büyük savaşçıları boş yere ölmediler. Onların intikamı mutlaka alınacaktır. Onların ruhları haklarını alacak. Onların aziz ruhlarına seslenirken diyebiliriz ki: ‘‘Karl Liebknecht ve Rosa Lüksemburg. Sizler artık yaşamıyorsunuz, fakat bizim aramızdasınız. Bizler sizin güçlü varlığınızı hissediyoruz. Sizin açtığınız bayrağın altında savaşmaya devam edeceğiz. Savaş saflarımızı sizin manevi heybetiniz kaplayacak! Yoldaşımız ve silah arkadaşlarımız Karl Liebknecht ve Rosa Lüksemburg!

Her birimiz, eğer gün gelir ve devrim bunu gerektirirse, sizin altında öldüğünüz devrim ve sosyalizm bayrağının altında gözümüzü kırpmadan öleceğimize and içeriz!

Rosa Lüksemburg ve Karl Liebknecht’in idealleri yaşıyor!

Yaşasın devrim ve sosyalizm mücadelemiz!

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!

HALKIN BİRLİĞİ

ÖLÜMÜNÜN 66.YILINDA STALİN YOLDAŞ YOL GÖSTERMEYE VE BURJUVAZİNİN KORKULU RÜYASI OLMAYA DEVAM EDİYOR..!

Biliyoruz ki dünyada proletaryanın uzlaşmaz demir komünist önderi Jozef Stalin yoldaş kadar karalanmış, yanlış tanıtılmış …

porno, hd porno, brazzers
sikiş sikiş izle
porno, porno izle bedava porno
milf porno, porno - travesti porno
porno - porno izle