Anasayfa / Haberler / Askeri Darbeyi de Şeriatı da Emekçi Halklarımız Örgütlü Birleşik Savaşımla Yenecektir…!

Askeri Darbeyi de Şeriatı da Emekçi Halklarımız Örgütlü Birleşik Savaşımla Yenecektir…!

 

15 Temuz 2016 tarihinde Erdoğan’ın önderliğindeki AKP yönetimine karşı Genç Kemalist ve Cemaat taraftarı subayların ittifakına dayanan bir grup subayın önderliğinde bir darbe girişimi gerçekleştirildi. Darbeci subayla TRT’de, TSK, adına AKP yönetimine karşı darbe ile yönetimi ele geçirdiklerini ilan eden bir bilirdi yayınladı. Yurtta Sulh darbecileri ilk etapta bir çok yol-köprü, Havaalanını, askeri üssü ele geçirip,  ordunun üst düzey yönetimini rehin alıp TBMM’yi, Özel Hareket merkezini, Ankara emniyet müdürlüğünü vb. bombalamalarına rağmen ordunun bölünmesini, ABD-AB’nin desteklememesi ve halkın karşı çıkması nedeniyle darbe daha başta akamete uğradı.  Darbe tümüyle başarısız olmuş ve köşeye  sıkışan  Saray ve AKP’nin imdadına yine darbe düzeneği yetişmiştir.

İç ve dış politikada köşeye sıkışan ve tek adam diktatörlük dayatmasına karşı politik koşulları uygun olmayan darbe girişimi AKP ve Erdoğan kliğine yaşam öpücüğü olmuştur. Hemen he zaman mazlum ve mağduriyeti oynayan Erdoğan’ın önderliğindeki AKP faşizmi, darbe düzeneği ile bir kez daha demokrasi ve özgürlükler düşmanı yüzünü gizle ve halkı aldatma olanağını yakalamıştır.

Başarısızlıkla sonuçlanan darbenin AKP’ye yönelik olması asla darbenin demokratik ve halkçı bir karakterde olduğu anlamına gelmiyor. Hatırlanacağı üzere 12 Mart ve 12 Eylül faşist darbeleri de Demirel İktidarına karşı gerçekleştirilmişti. Ama 12 Mart ve 12 Eylül faşist darbeleri esas olarak devrimci ve sosyalist halk hareketini ezip dağıtmaya yönelmişti.
Demirel şapkasını alıp gitmiş ama ezilip, baskı ve zulüm altında tutulan emekçi halk kitleleri ve devrimci hareket olmuştur.

Nitekim bugünde AKP faşizmin faşist baskı, keyfi uygulamaları ve anti-demokratik uygulamaları bir bir sayılarak bir grup subayın TSK adına neden darbe yaptığına haklı zemin yaratmaya çalışmıştır. Darbecilerin bildirisinde AKP ve Erdoğan’ın halk düşmanlıkları sayılarak şeriatçılığa karşı askeri darbe çözüm olarak sunulması gerçekçi değildir. AKP’yi ve Erdoğan şeriatçıların önünü açan, büyütüp iktidara yürümesinin yolunu döşeyen bu aynı ordu olmuştur. .
TSK’nın yayınlamış olduğu bildiriye bakıldığında darbenin alt genç subayların önderliğinde gerçekleştirmiş olduğu görülüyor. Elbette AKP’yi hedefleyen, Genelkurmay başkanı ve bazı generalleri gözaltına alıp ve emniyet güçlerine hedef alması, demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarından vb. dem vurması, darbecilerin, demokrasi ve özgürlükler yanlısı oldukları söylenemez. Darbenin AKP’yi hedeflemesinden hareket ederek şeriata karşı darbeyi çıkar yol olarak görmek ve göstermenin ne demokrasi ve nede özgürlüklerle hiç bir bağı olmadığını belirtmeliyiz. Biliyoruz ki AKP’yi yenmenin ve tarihin çöplüğüne göndermenin yolu, askeri darbe değil emekçi hakların birleşik devrimci mücadelesidir.
AKP’ye yönelik iktidara el koyma amacıyla gerçekleştirilen darbe başarısız olmuş ve darbeye kalkışanların önemli bir bölümü polisler tarafından katledilmiş, yüzlerce subay-asker gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Darbenin akamete uğramasında, ABD-AB desteklememesi ve politik koşulların uygun olmasının –yani devrimci halk hareketinin düzeyi darbeye güçlü kitle desteği sağlayacak durumda olmamasının- yanında MİT ve polisin tamamıyla Erdoğan AKP-iktidarının yanında aktif olarak rol almasının önemli etkisi olmuştur.

Kuşku yok ki akamete uğrayan bu askeri darbe Erdoğan ve AKP’nin yeniden darbe düzeneğini öne sürek, emekçi yığınları aldatıp yedeklemesinde ve egemenliğini pekiştirmesinde, muhaliflerin tasfiyesinde ve tek kişilik şef diktatörlüğünün önünü açmada fırsat yaratmıştır. Darbeye karşı durduğumuz gibi AKP faşizminin mağduriyeti oynayarak, faşist dinci iktidarını pekiştirmesine de geçit vermeyelim.

Buradan hareket ettiğimizde, devrimci ve sosyalistler olarak, AKP faşizminin alternatifi, bir başka faşist gerici darbecilik olamaz.

AKP’ye yönelik oluşan halkın tepkisini dayanak yapmaya çalışarak ordunun yeniden politik yönetim merkezine oturma hedefli darbe girişimi faşist AKP’nin alternatifi olamaz. Halkın darbeye değil gerçekten iktidarı kendi eline aldığı devrimci halk iktidarına ihtiyacı vardır. Tahterevalli gibi burjuva kliğinin birinin inip diğerinin bindirdiği, halka faşist baskı, zulüm kusmaktan ve sömürü ve talan gerçekleştirmekten başka birşey yapmayan T.C. devletinin yıkılması ve emekçilerin iktidarı için sokağı, darbecilere ve şeriatçılara terk etmeyelim. Çünkü emekçi halklarımız AKP’ye de darbecilerde mahkum değildir. Devrimciler ve sosyalistler olarak; “Askeri Darbeye de Şeriata da Hayır!  Yaşasın Emekçi Halkların Devrimci İktidarı!” şiarıyla sokaklara çıkarak, demokrasi ve özgürlük savaşımını körüklemelidirler.

HALKIN BİRLİĞİ

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Sarayın Engellini Pake Yardım Kampanyasıyla Aşmaya çalışıyor.!

İmamoğlu, İBB’nin Koronavirüs günlerinde maddi zorluk yaşayan insanlara yönelik durdurulan yardım kampanyası için, “Bağış kampanyamızda …

instagram web viewer instagram profile