Anasayfa / İnşamız / Bilinçli Devrimci Olmak..!

Bilinçli Devrimci Olmak..!

Devrimci harekette ciddi bir savrulma ve dökülme yaşandığı daha 19-20 yaşına gelmeden eskiyen çok kişiyle karşılaşmak hiçte az değildir. bunun esas nedeni devrimci hareketin kör pratik çalışmadan bir türlü kurtulamamış olmasıdır. Komünist yada devrimci örgüt çizgisine uygun bilinçli devrimci kadro yetiştirilmemesi, bir dönem kör pratik çalışma yürüten insanları süreç içinde başarısızlık ve umutsuzluğa neden olmakta ve haliyle kendi gücüne ve örgüte güvensizlikle bütünleşerek devrimci mücadele kopuşa neden olmaktadır.

Devrimci mücadele içinde ve yaşamımızın tamamında ortaya çıkan eksikliklerimizi giderip zayıf yanlarımızı güçlendirerek ancak kendimizi ve yoldaşlarımızı tamamlayabilir ve zorlukları da devrimci bilinç ve irademizle aşabiliriz.

Bu sorumluluğumuzu yerine getirmek, bizleri güçlü yapacak olan, işimizi severek isteyerek yapmamızla zorluklar karşısında ideolojik olarak sağlam duruşumuz olacaktır. İddialı ve sağlam duruşumuzu besleyecek olan şey ise, devrime ve sosyalizme bilerek inanmış olmamızdır. Bu devrimci değerlere sıkıca bağlılık bizleri coşkulu, enerjik, mutlu devrimciler yapar. İşlerimize daha sıkı sarılmamızı, zor koşullarda sınırlı imkanlarla yürüttüğümüz mücadelede zorlandığımız durum, yaşamımızda savrulmamızı engeller. Bu özellikler yaşamımıza yön verdiği sürece kendimizden başlayarak yoldaşlarımızın eksik, zayıf yanlarını tamamlayabiliriz.

Bilimsel sosyalizmin bilgisi ile donanmamış bir devrimci maratonu sonuna kadar koşamaz. Devrim iddiası, güçlü olanların içi kıpır kıpırdır. Mücadeleyi dolu dolu yaşarlar. Görevlerini, sorumluluklarını yerine getirmede, engelleri aşmada azimlidirler. İçten gelen dürtüyle mücadelede bütünleşmek, yoldaşlarını tamamlamaya çalışırlar.

Devrimci, olmakta olan, henüz tamamlanmamış olandır. Tam devrimci diye bir şey yoktur. Hayatın ve mücadelenin içerisinde kişinin kendisini sürekli yenilemesi ve geliştirmesi bu nedenle zorunludur. Kendisini geliştiren yoldaşlarını da geliştirir. Ya da tersi, kendisini mücadelenin ihtiyaçlarına göre geliştiremeyenler yoldaşlarını da geliştiremez. Somuta indirgersek, hangi yaşta olursa olsun yoldaşını/yoldaşlarını tamamlama; değer verdiğini, kuracağı ilişki biçimiyle hissettirip, emek vererek yoldaşının gelişmesine, değişmesine katkı sağlamakla olur. Mütevazılıktan uzak hamaset nutuklarla, bürokratik ilişki biçimiyle eksikleri, zayıflıları gideremeyiz. Hangi yaşta ve sorumlulukta olursak olalım teorik, ideolojik, politik okumalarda, araştırmalarda, yazma çalışmalarında, örgütsel konumlarda yetersiz kaldığı durumlarda ön açıcı öneriler, farklı yöntemler denemesine yardımcı olmakla yoldaşının kendini tamamlamasında yanında olabiliriz. Keza gelişim stratejisi oluşturmada, çalışma programı çıkarmada, rapor hazırlama gibi teknik konularda deneyimler paylaşarak yoldaşının elinden tutmuş, yanında olmuşsan, yoldaşını tamamlama görevini yerine getirebiliyorsun demektir.

Bu gibi konularda yanı başında olmayı, her elini uzatışında yoldaşının yanında olmayı, her durumda fiziki var olma şeklinde anlamak yoldaşlarını tamamlamayı darlaştırmak olacağı gibi bu kavramı yeterince anlamamak olacağı gibi içeriğini de boşaltmak olur. İhtiyaç duyduğu anlarda yoldaşının yanında olmak, onu tamamlamaya çalışmak, birlikte iş yaparak olacağı gibi, ikili, kolektif tartışmalar ve eğitim ortamlarında deneyim aktarmaları, eleştiri özeleştiri mekanizmasının düzenli işletmesi, yeni perspektifler buluş açısı kazanmasına yardımcı olunması ve yazışma yoluyla da yoldaşlarımızı tamamlama görevini yerine getirebiliriz. Bu sorumlulukları yerine getirdiğimiz oranda kendimizi de o kadar tamamlamışız olabiliriz.

Kendimize şöyle bir empati kuralım; çeşitli eksiklerim, zaaflarım beni geri çeken, tutuk bırakan özelliklerim, alışkanlıklarım, sorun üreten davranışlarım, ilişki biçimim, üslubum, ertelemeci, kendiliğindenci tarzım; ben’den beslenen tutumum, savunmacı, yakınmacı yanlarım, şu veya bu gerekçeyle kendime çizdiğim sınırlarım ve vasat bir performansım varsa, bu olumsuz yanlarımı birlikte çalışma yürüttüğüm yoldaşlarıma da öznesi olduğum parti örgütlerine de bir biçimde yansıtıyorum, dahası taşıyorumdur. Her devrimci bulunduğu ortama kendi devrimci özelliklerini, coşku, enerji, bilgi, eylem gücü yansıtır ve taşır. Bu bakımdan, kendini geliştirme ve tamamlama eylemi, kişinin “kendimi geliştirdiğim kadar yoldaşlarımla birlikte örgütümü de geliştirebilirim” diye düşünmesi gerekir.

Eskiyen, ve artık gelişimimizin önünde ayak bağı olmaya neden olan yanlarımızda köklü ve kesin yapamadığımız sürece, niyetimizden, duygularımızda bağımsız olarak bütünsel devrimciliğimizi tamamlanmamız gerekiyor. Bu olumsuzlukları ve eksiklikleri devrimci olanla tamamlanmadığı durumlarda, ne söylersek söyleyelim kendimizle barışıklığı yakalamış oluruz. Bu ruh hali, memnuniyetsizlik, hoşnut olmama, başarıları yadsıma, bardağın sürekli boş kısmını görme, müzmin muhalif hali yaşamımıza yön verir. Bunun üreteceği sonuçla; kendimize, yoldaşlara ortama ve kitle-insan ilişkilerine yabancılaşma yaşayacağı gibi parti gerçekliğini kavramayı zorlaştıracaktır. Oysa gelişme, yenilenme çizgisinde ilerleyen devrimciler, kendileriyle barışık yaşayarak örgüt gerçekliğinin aynasından kendi gerçekliklerini daha somut yanlarıyla tamamladıklarını veya tamamlayamadıklarını daha rahat görebilirler.

Sömüren-sömürülen, ezen-ezilen, emekle-sermaye arasındaki çelişkilerin sertleşerek çatışmalı süreçlere evrildiği koşullarda devrim saflarında çeşitli biçimlerle zorlanırlar, yalpalamalar, kararsızlıklar, bireysel kaygılar ve özgüven kırılmaları daha rahat görünür olur. Aynı koşullar, süreci omuzlayabilen militan, fedai ruhu gelişkin devrimcilerin-devrim kadrolarının şekillenmelerine, yetişmelerine ve öne çıkmalarına alan açar.

Sürekli olarak kendisini sosyalist bilinçle donatmayan birisinin uzun erimde devrim ve sosyalizm görevlerinin ağrılığı ve zorluğu altında kalkarak sağlam bir zeminde yürümenin güç olacağını unutmayalım.

 

HALKIN BİRLİĞİ

Kedini Geliştirip Yenilemeyen Örgütü ve Yoldaşını da Geliştirip Yenileyemez..!

Altını çizmeliyiz ki komünist devrimcilik Stalin yoldaşın da demiş olduğu gibi komünistler özel iplikten dokunmuş …

porno, hd porno, brazzers
sikiş sikiş izle
porno, porno izle bedava porno
milf porno, porno - travesti porno
porno - porno izle