Anasayfa / İnşamız (Sayfa 3)

İnşamız

Yeni Yılda Her Bir Devrimci Kendisini Yenileyip, Yaratıcı, Üretici ve Etkin Kişi Olmalıdır..!

Uzun yıllardan bu yana devrimci hareket dağınık ve yığınlardan kopukluğunu aşmada başarılı çıkış yaptığı söylenemez. 12 eylülün ideolojik-politik saldırılarının yarattığı öz güven eksikliği ve kitlelerden yabancı hali hala aşılabilmiş değil. Bunda nesnel koşulların yanında elbette devrimci hareketin kadroların yetersiz ve yetmezlikle içinde olmasının önemli etkisi vardır. Var olanla yetinen ve …

Devamı..

Örgüt bilinci ve tartışma kültürü üzerine..!

Belki de üzerinde en fazla durulan konuların başında, örgüt bilinci ve buna bağlı temel ilkelerini kavramak ve bunun gereklerine uygun olarak hareket etmemek gelmiştir. Yılları bulan bu çabaya rağmen görüldüğü kadarıyla, örgüt bilinci özümlenmiş ve ilkeleri içselleştirilerek pratikte bu doğrultuda büyük adımların atıldığı söylenemez. Bunu bir çok kişinin kendi statüsünü …

Devamı..

Devrimci Saflarda Yozlaşma Ve Çürümeye Karşı İdeolojik Seferberlik İçinde Olalım..!

Özellikle 12 eylül faşist darbesinin ardında alınan ağır yenilgi ve bu durumun hızla aşılamamış olması gerçekliği, bir yandan devrimci hareketi kötürüm bıraktı  öte yandan devrimci harekete karşı  güvensizliği körükleyerek, devrimci saflarda normal koşullarda ve ortamlarda yaşanmayacak yabancılaşma ve kendi emeğine saygısızlık, vefasızlık, ahlaksızlık ve dahası ilkesizlik vb. olumsuz eğilimlerin boy …

Devamı..

RIZA ÖRÜK’ÜN MLKP TARAFINDAN “AJAN İŞBİRLİKÇİ “ OLARAK SUÇLANARAK İNFAZ EDİLMESİNİ LANETLİYORUZ..!

22 Eylül 2017 tarihinde “ajan ve devlet işbirlikçisi olduğu ve arkadaşlarına komplolar düzenlediği gerekçesiyle” Dersimin Ovacık ilçesinin Sefkan köyünde Rıza Örük, MLKP tarafından infaz edilmiştir. MLKP’nin açıklamasına baktığımızda; “Sömürgeci faşist diktatörlüğü ile işbirliği yapan, bölge halkına ajanlığı dayatan ve arkadaşlarımıza karşı komplolar düzenleyen Rıza Örük isimli bir şahıs, 22 Eylül …

Devamı..

M.Suphi  TKP’si  97. Yaşında Emekçiler Örgütsüz İşçi Sınıfı Hala  Öncüsüz..!

Türkiye Komünist Partisi (TKP), M. Suphi önderliğinde 10 Eylül 1920’de toplanan 1. Kongre’de kuruldu. Kongre Kemalist gericiliğin izin vermemesi üzerine Bakü’de toplandı. Kongreye 15 komünist örgüt ile İstanbul, Anadolu ve Bakü kümeleri temsilcilerinden oluşan 74 delege katıldı. Bu delegelerden 51’i İstanbul ve Anadolu’dan gelmişti. M. Suphi oybirliğiyle parti başkanlığına seçildi. …

Devamı..

22.YILINDA KOMÜNİST  HAREKET KÜÇÜK BURJUVA DEVRİMCİLİĞİYLEARASINDAKİ TEMEL AYRIM ÇİZGİSİNİ PRATİĞE DÖKMELİDİR..!

21 Ağustos 1995 yılında tüm olanaksız ve zorluklara kılıç çalarak bir avuç komünist olarak yola çıkan KP-İÖ;  hem de dıştaki saldırılar ve kuşatma ve hem de içteki olumsuzluklar ve ihanetler nedeniyle 22.yılda,  ideolojik-teorik alanda kat etiği mesafeyi  ne yazık ki  örgütsel-pratik alanda başaramadı. Bunda dış koşulları olumsuzluğu olanaksızlıklar, faşist diktatörlüğün …

Devamı..

Devrimin Örgütlenmesinde Önderlik ve Kadrolar Sorunu…!

” Deneyle çekirdekten yetişmiş ve uzun bir çıraklıktan geçmiş, aralarında iyi anlaşan önderler olmaksızın, çağdaş toplumda hiç bir sınıfın mücadeleyi kararlı bir şekilde yürütmesi düşünülemez.” (Lenin) Evet Lenin yoldaşın bu sözleri, devrim için yola çıkmış ve bu gerçekliğe bütünüyle kilitlenmiş komünist bir örgüt açısından, sınıflar mücadelesine önderlik edecek ve olası …

Devamı..

KP-HTKP Arası TKP İsmi Merkezli Sol İçi Şiddete Hayır..!

KP-HTKP Arası TKP İsmi Merkezli Sol İçi Şiddete Hayır..! TKP adı Devrim ve Halkın Sorunlarından Daha Önemli Olamaz.. Aslında M.Suphi TKP’siyle hiç bir ilişkileri olmadığı halde TKP’nin adına sahip çıkan ve bunun üzerinde varlık savaşımı içinde  reformist-legalist-sosyal şovenist bir çok grubun olduğunu biliyoruz. Neki bu gruplar arasında TKP’ye sahiplenme konusunda, mülkiyetçi …

Devamı..

Kapitalizmin İnsanı Yozlaştırma Dayatmasının Alternatifi Yoldaşlıktır..!

Bilindiği gibi günümüzde yabancılaşma kavramı, insan faaliyetini de kapsamak üzere genişlemiş durumdadır. Aşırı uzmanlaşma sınırına kadar götürülmüş bir iş bölümüne dayalı bu emperyalist kapitalist toplumda insanların ufukları, son derece daralmıştır. Karşılıklı anlaşma ve iletişim kapasitelerinde bir yabancılaşma durumu ortaya çıkmıştır. Sonuçta, bireyler arasındaki sosyal ilişkiler “metalaşmış”. İnsanlar birbirini giderek iş …

Devamı..

Faşist Baskıya, Sömürüye, Yasaklara, Gözaltı Terörüne Hayır Diyerek; FAŞİST KUŞATMAYI YARMAK İÇİN 1 MAYISTA ALANLARA ÇIKALIM..!

  Faşist Baskıya, Sömürüye, Yasaklara, Gözaltı Terörüne Hayır Diyerek;  FAŞİST KUŞATMAYI YARMAK İÇİN 1 MAYISTA ALANLARA ÇIKALIM..! 1886 yılında Amerikan işçi sınıfının, Amerikan burjuvazisine karşı 8 saatlik işgünü talebi ile büyük mücadelelere girişmesi ve bu hakkın kazanılması, Amerikan işçi sınıfı ve tüm dünya proleterleri tarafından sevinçle karşılandı; Amerikan işçi sınıfının …

Devamı..
instagram web viewer instagram profile