Anasayfa / Önderlerden Öğreniyoruz

Önderlerden Öğreniyoruz

ÖLÜMÜNÜN 37.YILINDA ÖRGÜTÇÜLÜKTE ÖNDER YOLDAŞ  İRFAN ÇELİK YOLDAŞTAN ÖĞRENMEK..!

1973 yenilgisinde yeniden ayağa dikilmesinde TKP-ML Hareketinin önderlerinden İrfan Çelik yoldaşı 14 Eylül 1980de Davutpaşa zindanında ağır işkenceler sonucu kaybettik. 12 Eylül 1980’de yönetime el koyan faşist generaller çetesi devrimci halk muhalefetini ezmek ve devrimci hareketi dağıtmak için ülkenin üzerine bir karabulut gibi çöktü. Faşist cuntanın ilk hedeflerinin başında zindanlarda …

Devamı..

Komünist Kadın Önder Clara Zetkin;  bi­ze öğ­ret­tik­le­ri as­la ge­çi­ci de­ğil­dir..!

O hep var­dı, var ola­cak! Cla­ra Zet­kin, 1857 yı­lın­da Al­man­ya’da doğ­du. Ba­ba­sı bir köy öğ­ret­me­niy­di. O köy­de büyüdü, köy ya­şa­mı­nı ya­kın­dan ta­nı­dı. O sı­ra­lar­da iş­çi­ler he­nüz köy ya­şamı­na sı­kı­ca bağ­lıy­dı­lar. Cla­ra, köy­lüle­rin ve iş­çi­le­rin du­ru­mu­nu salt ki­tap­lar­dan de­ğil, ya­şa­mın ken­di­sin­den öğ­ren­di. Bu­nun, da­ha son­ra ken­di­si­ne çok ya­ra­rı ol­du. O köy­lüle­re, …

Devamı..

6 MAYISIN ŞAFAĞINDAN GÜNÜMÜZE DİRENİŞ GELENEĞİ SÜRÜYOR..!

Tarih yaprakları 6 Mayıs 1972’yi gösterirken faşist diktatörlük, işçi ve emekçilere gözdağı vermek ve intikam almak için THKO’nun üç önderi Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnanı Ankara-Uludağ zindanında idam ederek katletti. Deniz Gezmiş, Hüseyin inan ve Yusuf aslan birere devrimci önder olarak Türkiye devrimini mayalayan işçilerin, emekçilerin ve gençliğin …

Devamı..

Kızıldere Direnişi: Devrime Adanmışlığın ve Devrimci Dayanışmanın Manifestosudur!

30 Mart 1972’de Kızıldere’de 10 devrimcinin öldürülmesinin üzerinden 45. yıl geçti. Tarihe Kızıldere Katliamı olarak geçen olay, Türkiye’nin devrimci ve sosyalist hareket tarihinin bir dönüm noktası olarak kabul görür. 12 Mart askeri faşist darbesi sonrası yakalanan THKO militanları Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmesine engel olmak için, …

Devamı..

MARKS ÖLELİ 134 YIL OLDU MARKSİZM HER ZAMAN YENİ VE BİLİMSEL BİR ÖĞRETİ OLARAK YAŞIYOR, SAVAŞIYOR..!

Proletaryanın büyük önderi ve öğretmeni, bilimsel sosyalizmin kurucusu, Karl Marks, 14 Mart 1883’te hayata gözlerini yumdu. Marks, on yıllar boyunca bilimsel sosyalizmin ülküsü uğruna olağanüstü bir özveri ve inançla çalıştı, işçi sınıfının pratikteki kavgasına aktif olarak katıldı. O, dahi bir teorisyen, usta bir pratisyen idi. O’nun ölümü, dünya proletaryası ve …

Devamı..

PROLETARYA VE KOMÜNİZMİN DEMİR YUMRUĞU STALİN YOLDAŞI ÖLÜMÜNÜN 64.YILINDA ANIYORUZ ..!

Dünya proletaryasının ve komünist hareketin önderlerinden ve Leninizm’in kararlı takipçisi Stalin yoldaşın 5 Mart 1953 yılında yaşama gözlerini yummasının üzerinde 64.yıl dönümü. Yaşamını sosyalizmin başarısına adayan ve çok yönlü gelişkin bir önder olarak M-L’e katkılar yapan ve ilk sosyalist Sovyetlerin birliğinin emperyalist kapitalist sistemin bin bir çeşit entrika ve saldırısına …

Devamı..

Komünist Kadın Önder Nadejda Krupskaya Geleceğe Işık Olmaya Devam Ediyor !

Nadejda Krupskaya, 26 Şubat 1869 da Petersburg da subay bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. En iyi okullarda eğitim alan Krupskaya, öğretmenliği seçti. Büyüklere gece okullarında ders veren Krupskaya daha gençliği döneminde devrimci fikirlerle tanıştı. Genç yaşta dönemin ünlü devrimci gruplarından Naradnoya Volyacı’lar (Halkın İradesi) adlı grupla tanışmış, daha sonra …

Devamı..

ENTERNASYONAL PROLETARYANIN SAVAŞÇILARI ROZA LÜKSEMBURG VE KARL LİEBKNEHCT KAVGAMIZDA YAŞIYOR..!

Hatırlanacağı üzere Lenin ve Stalin’in başında yürüdüğü ve Bolşevik Partisinin önderliğinde Rusya’da 1917 Sosyalist Ekim devriminin açtığı devrimci yolda ilk yürüyenlerin başında Avrupalı işçiler, emekçiler ve devrimciler geldi. 1917 Ekim devriminin top sesleri Macaristan ve Almanya da bir biri ardına patlayan devrimci ayaklanmalarla karşılandı. Kısa sürelide olsa buralarda, işçiler ve …

Devamı..