Anasayfa / Onlardan Bize / DEVRİMCİ KAVGAMIZIN SÖNMEYEN MEŞALELERİ DEVRİM VE KOMÜNİZM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR …!

DEVRİMCİ KAVGAMIZIN SÖNMEYEN MEŞALELERİ DEVRİM VE KOMÜNİZM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR …!

Bilindiği üzere, faşist-gerici karşı devrim güçleri, işçi sınıfı ve emekçi yığınların politik gelişimini önlemek için değişik savaş hilelerine baş vurarak, olmadık şiddet yöntemleri ile devrim ve sosyalizm önderlerini ve militanlarını imha etme yolunu tutar. İmparatorluğun yüzlerce yıllık deneyiminin mirasçısı olan T.C. devleti gelişkin bir sınıf ve karşı-devrimci mücadeleye sahiptir. Bir köpek gibi burnu iyi koku alır ki, işçi sınıfı ve emekçi yığınlar bağımsız devrimci bir politik zeminde örgütlenemezse, direnip karşı koymazsa zaferi yakalayamaz. Onun içindir ki sınıflar savaşımı zorlu ve dirençli bir iştir. Bu zorlu kavgada şehitler vermeden mücadele ilerlemez.

Onun içindir ki, düşlerimiz kadar gerçektir şehitlerimizin ölümsüzlüğü. Çünkü onların yaşamı gerçektir.  Gerçek ise devrimcidir.  Gerçek hem sonludur,  hem sonsuz.  Bedenlerini toprağa,  yaşamlarını tarihe bırakanlar asla ölmez.  Biliyoruz ki tarihin tanıtladığı bir gerçeklik var oda: devrimciler ölür,  ama devrim davası sürer.

Ocak ayı devrim ve komünizm şehitlerini bir kez daha andığımız kavga ayıdır.  Sömürülen ve ezilenlerin,  sömürenlere ve ezenlere karşı nesiller boyunca süren ve biriken devrimci mücadele mirasıyla beslenen, engin okyanusuna tüm yüreğimiz ve bedenimizle taşımalıyız.  Yüreğimiz,  aklımız ve irademiz şehitlerimizin anıları,  yaşam deneyimleri ve bize bıraktıklarıyla yüzleşmeli yeniden ve onlardan her bakımdan öğrenmeliyiz.

Devrimin ve devrimciliğin en yüce insani erdemleri ve duyguları,  şehitlerimizin anıları nezdinde yüreklerimizde yeniden çiçek açmalıdır. Böyle olmalı; çünkü devrim uğruna yaşamanın ve savaşmanın güzelliğini daha iyi özümseyebilmek için ihtiyacımız var,  şehitlerimizin erdemlerinde-feda ruhuyla ileriye atılarak ölümsüzlüğü gülerek kucaklama kararlığından öğrenmeye.  Burjuva toplumsal ilişkilerin bencilleştirici,  bireycileştirici, yabancılaştırıcı mülkiyetçi hapishanesinin tam karşısına yoldaş sevgisinin paylaşımcı,  dayanışmacı,  özgürleştirici, fedakarlıkta sınır tanımayan kolektif gücünü dikebilmek için ihtiyacımız var.

Proletarya ve emekçi milyonlara yeni bir yaşam ve yeni bir insan umudunu taşıma gücünü bulmak için,  şehitlerimizin bize bıraktığı emekçi sevgisine sarılmaya ihtiyacımız var.

Bilincimiz,  onların pratik yaşam bilgeliğinin kılavuzluğunda yeniden durulaşmalı.  Böyle olmalı; çünkü devrimin görevlerini her şeyin üstünde tutma bilincini yükseltmek için ihtiyacımız var,  şehitlerimizin kılavuzluk gücünden öğrenmeye.  Proletaryayı ve emekçileri eğitmenin en iyi yolunun devrime girişmek olduğu yalın gerçeğini aklımıza kazıyabilmek için,  şehitlerimizin bilinç açıklığına ihtiyacımız var.  Halklarımıza devrimin gerekliliğini kavratabilmek ve devrimin zorunluluğuna ikna edebilmek için,  şehitlerimizin bize bıraktığı inanç sağlamlığına ihtiyacımız var.

Ülkemizde komünist hareket, faşizmin azgın saldırıları altında gelişebilmek için büyük çabalar harcamış büyük fedakarlıklara katlanmıştır. Elbette bu çabalar boş değildir, büyük bir kavganın zaferi, ancak böylesine büyük özverilerle hazırlanabilir. Faşizm devrim ve  sosyalizm dövüşen en iyi militan ve önderlerinin kanını dökmek ve yok etmek için alçakça cinayetler işlemekten geri durmamıştır. Bu çok iyi biliniyor; bir başka şey daha var, devrimci ve sosyalist hareket daha da iyi önderler ve militanlar yetiştirmeyi başararak gelişip güçlenecektir. Devrim ve komünizmin, sosyalizmin şehitlerinin kanlarıyla sulanan bu mücadele toprağı, proletaryayı zafere götürecek, öncüsünü yaratacak, önder ve militanlar yetiştirecektir.

Marksizm-Leninizm’le donanmış, işçi, sınıfının kurtuluşu davasına tutkuyla bağlı, bükülmez önderler ve örnek militanlar: M.Suphiler, İbrahim Kaypakkaya’lar, Denizler Gezmişler, Mahir Çayanlar, Mazlum Doğanlar, İrfanlar, Münirler, Aliler, Meraller, Nuraylar, Kemaller, Neclalar, Ali Ekberler, Fahriler kavgada yaşamlarını ortaya koyarken, gözleri geride değildi. Davaları, yoldaşları ve daha sonraki devrimci kuşaklar tarafından zafere götürecek, komünist hareketin önder ve kadrolarının yüreklerinde yer etti, bilinçlerinde her an yankılanması gereken, ölmez vasiyetlerdir. İşte dövüşerek ölümsüzleşen devrim ve komünizm şehitlerini anmanın ve onlara layık olmanın yolu; Onların mücadelelerinden ve deneylerinden öğrenmek; daha da iyi önderler ve militanlar olmak, devrim ve sosyalizm davalarını zafere götürmek için sarsılmaz bir tutku, coşku ve özveriyle, teorik ve pratik devrimci çalışmayı yorulmaksızın sürdürmek.

Öyleyse işçiler, emekçiler, yoldaşlar; emperyalist ve faşist dinci AKP diktatörlüğünün, işçilere, emekçilere, Kürtler, devrimci ve komünistlere yönelik baskı ve saldırısını artırdığı, geleceğimiz karanlığa gömmeye çalıştığı koşullarda, “ Yetti  Artık ” diyerek ölümü hiçe sayarak ileriye atılan devrim ve komünizm  şehitlerimizin devrimci  ruhunu kuşanarak, devrimimizin onuru şehitlerini anıyoruz. Tam da bu koşullarda şehitlerimiz anmak-anlamak ve Onlar da öğrenmek ve devrimci bilincimizi bilemek, devrim ve sosyalizm kavgasını ileriye taşımak daha bir önem taşıyor.

Devrim ve Komünizm Şehitleri Ölümsüzdür

Faşizmi Devrimle Ezeceğiz !

Yaşasın Devrim ve Sosyalizm Mücadelemiz…!

Ocak-2019

HALKIN BİRLİĞİ

HALKIN BİRLİĞİ

15 Haziran 1915 İstanbul Beyazıt Meydanın İdam Edilen 20 Ermeni Sosyalisti Ölümsüzdür..!

İttihat ve Terakki Perver önderliğindeki Türk İslamcısı Osmanlı yönetimi 15 haziran 1915 sabahı Konstantinopolis (İstanbul) …

porno, hd porno, brazzers
sikiş sikiş izle
porno, porno izle bedava porno
milf porno, porno - travesti porno
porno - porno izle