Anasayfa / Gençlik Yıldızı / Ege Zindanlarında Hak ihlalleri..!

Ege Zindanlarında Hak ihlalleri..!

Değerli basın emekçileri;

2019 yılı ocak, şubat ve mart ayları Ege Bölgesinde bulunan hapishaneleri hak ihlalleri raporunu sunmak için buradayız. 2019 yılını kapsayan; Buca Kırıklar F Tipi, Şakran T Tipi, Manisa T Tipi, Akhisar T Tipi, Menemen R Tipi, Denizli T Tipi, Denizli D Tipi Hapishaneleri için; ilgili kurum ve derneklerle yapılan görüşmeler, mahpusların aileleri ve avukatları tarafından derneğimize yapılan başvurular, hapishanelere yapılan avukat ziyaretleri ve mahpuslar tarafından gönderilen mektuplarla sorunların aktarılması sonucunda Ege Bölgesi Hapishanelerinde yaşanan hak ihlalleri, İHD İzmir Şube Hapishane Komisyonu tarafından raporlaştırılmıştır.

2018 yılı Kasım ayında Meclis’te bir soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün vermiş olduğu bilgiye göre cezaevlerinde 260 bin 144 mahpus bulunmaktadır. Bu mahpusların 202 bin 434’ü hükümlü, 57 bin 710’u ise tutukludur. Geçen zaman zarfında yeni tutuklamalarla bu sayılar her geçen gün artmakta ve hapishanelerde büyük sorunlar meydana gelmektedir.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; 28.03.2019 tarihi itibariyle, 313 kapalı ceza infaz kurumu, 75 müstakil açık ceza infaz kurumu, 5 çocuk eğitimevi, 9 kadın kapalı, 8 kadın Açık, 7 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 396 ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Her geçen gün bu hapishanelere yenileri eklenmekte, onlarcası da yapım aşamasındadır.

OHAL’in kaldırılmasına rağmen olumsuzluklarda herhangi bir değişiklik olmamış, deyim yerindeyse OHAL kalıcılaştırılmaya çalışılmıştır. Ve bu kalıcılaşma en çok da hapishanelerde etkisini göstermiş, göstermeye de devam etmektedir.

Yine geçtiğimiz üç ay içerisinde, hapishanelerde baskıcı ve insanlık onuru ile bağdaşmayan yöntemler benimsenmiştir. Avukatlar ile mahpusların yaptığı görüşmelere kısıtlama getirilmiş görevlilerce sürekli denetime tabi tutulmuştur.

Tecridin her alanda kendini gösterdiği bugünlerde, tecrite dikkat çekmek için DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkâri milletvekili Leyla Güven, 8 Kasım 2018 tarihinden beri süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi eylemine başladığını belirtmiştir.

İHD İzmir Şubesi’nin sorumlu olduğu Ege bölgesi hapishanelerinde 299 mahpus açlık grevindedir. Bu kapsamada 171 gündür açlık grevinde bulunan başta Leyla Güven olmak üzere tüm mahpusların meşru talepleri doğrultusunda açlık grevlerinin sonlandırılması adına ilgililerin çözüm üretecek adımlar atması gerekmektedir. Yinelemek gerekir ki; insan haklarının başat unsurunu oluşturan yaşam hakkı kutsaldır.

Hapishanelerdeki tecrit uygulamalarının kaldırılması ile işkence ve kötü muamele yasağına aykırı eylemlerin önlenerek sorumlular hakkında etkili soruşturma yöntemlerine başvurulması gerekmektedir.

Hapishanelerde OHAL döneminden kalma hak ihlalleri kalıcı olmaya meyillidir. Gelen genelgelerin hapishane yönetimlerince uygulanması değişiklik göstermekte böylelikle uygulamada keyfilik ortaya çıkmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi mucibince, Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz.

Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 10. Maddesi “Özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişiler insani muamele ve insanın doğuştan kazandığı insan onuruna saygılı davranış görme hakkına sahiptir” demektedir.

AVRUPA KONSEYİ Bakanlar Komitesi’nin üye devletlere Avrupa Hapishane Kuralları hakkında 2 Nolu Tavsiye Kararı uyarınca ‘’Özgürlüğünden yoksun bırakılmış herkese insan haklarına saygı çerçevesinde davranılmalıdır.’’ Der.

Aynı zamanda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 2. Maddesinde “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz.” Demektedir.

Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde belirtildiği üzere mahpusların cezaevlerinde infazın amacı olan iyileştirme ve topluma kazandırmanın aksine, hapishaneler adeta ikinci bir cezalandırma aracı olarak kullanılmaktadır. Bu husus açıkça yerel mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin ihlali niteliğindedir.

Ülkemizde mahpusların tedaviye ulaşma hakları, sağlıklı bir hapishanede yaşama hakları, sağlıklı beslenme hakları ve yasalarda yer alan, hasta olduğunda, tedavisini dışarıda yapması için cezasını erteleme veya serbest bırakılma hakları engellenmektedir.

İHD Genel Merkezi’nin güncellediği listede 458’i ağır olmak üzere 1334 hasta mahpus bulunmaktadır. Hasta mahpusların ölümüne seyirci kalınmakta, mahpuslar tabutla tahliye olmakta bürokratik engeller yasal zorluklar adeta hastalığı da bir işkenceye dönüştürmektedir.

Özellikle hasta mahpusların tedavilerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Rutin kontrollere götürülmeleri gereken hasta mahpuslar götürülmemekte, araç ve personel eksikliği gibi değişik gerekçeler ileri sürülmektedir. Ayrıca hastalığına özgü yemek verilmesi gereken mahpuslara bu imkânların sağlanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Adli Tıp Kurumunun vermiş olduğu yanlı ve bilimsellikten uzak kararları ile güvenirliğini yitirmiştir. Tam teşekküllü hastanelerin vermiş olduğu raporlar da infaz rejimi açısından bağlayıcı olmalıdır.

Tüm bu hak ihlalleri göz önüne alındığında mahpusu insan saymayan zihniyet; gerek yasal düzenlemeler çerçevesinde, gerek uygulamadaki keyfiyet, etik olmayan yaklaşımlar ve bürokratik engellerle gayri insani bir tablonun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Biz insan hakları savunucuları her ne konumda ve durumda olurlarsa olsunlar insanların insan onuruna yakışır bir şekilde yaşam haklarını savunuruz.

Yetkililere mahpusların da insan onuruna yakışır bir şekilde yaşama hakları olduğunu hatırlatır; bu kadar hak ihlalinin olduğu bir ortamda insanca yaşamanın mümkün olamayacağından dolayı hapishane koşullarının zaman kaybedilmeksizin düzeltilmesi doğrultusunda yaklaşım sergilemelerini talep ederiz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ

HAPİSHANE KOMİSYONU

HALKIN BİRLİĞİ

Diyarbakır’da karantina sürecinde 50 çocuk istismara uğradı..!

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, kentte çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda mağdur çocuk için yapılan …

instagram web viewer instagram profile