Anasayfa / Haberler / Faşist Kuşatmayı Yarmak İçin Örgütlen Sokağa Çık..!

Faşist Kuşatmayı Yarmak İçin Örgütlen Sokağa Çık..!

Saray faşizmi susku kumpasını sürdürmek için daha çok devlet terörünü yoğunlaştırıyor. Bir yandan derinleşerek süren ve emekçileri yoksulluğun derinliğine iten ekonomik kriz, işsizlik ve yoksulluk, öte yandan Cumartesi Annelerine yönelik saldırı ve yasaklarda da görüldüğü gibi, tüm halkı sindirmeye yönelik dur durak bilmeden süren faşist baskı ve terör. Kuşku yok ki Erdoğan’ın önderliğindeki şeflik rejimi, birikmiş ve çözüm bekleyen, demokrasi ve özgürlük sorunlarına çözüm bulma yerine, daha çok faşist terörü artırıp, yasakları dayatarak varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Biliyoruz ki Saray faşizminin pervasızca hareket etmesinin temel nedeni işçi ve emekçilerin örgütsüz ve dağınık oluşurdur. 16. Yıldır tek başına iktidarda olan AKP faşist dinci rejimi, toplumsal dokuyu tümden tarumar ederek, emekçilere örgütsüzlüğü ve biat etmeyi reva gördü.

12 Eylül faşist darbe koşullarında semiren faşist dinciler, devletin kanatları altında gelişip büyüdüler. Devrimci ve sosyalist hareket devletin demir yumruğuyla ezilip, dağıtılırken Türk İslamcı sentezcilerin önü açıldı. Emperyalistler ve işbirlikçi tekelci burjuvazi bir daha devrim korkusunu yaşamamak için, Özal’ın önderliğinde “ ılımlı İslam’a ” yürü kulum dendi. Gülen Cemaati başta olmak üzere, devrim ve sosyalist harekete karşı alnı secdeye değen Cemaatlere her türlü devlet olanağı sağlandı. Devrimci hareketin yenilgisi ve toparlanma sürecinin uzaması, faşist dinci ideolojinin toplumu hızla kuşatmasının yolunu döşedi.

Nitekim ABD emperyalizmi yeni dünya düzenini kolay yoldan uygulamaya sokmak için Gülen Cemaatini koçbaşı olarak devreye sokarak AKP önderliğinde ılımlı İslam’a iktidar yolunu açtı. Gülen Cemaati ile AKP ittifakı, ABD-AB emperyalistlerinin desteğiyle iktidara taşındı. Emekçi halklar için eşitlik ve özgürlük isteyen, devrimci-demokrat ve Kürt hareketi sürekli ve sistemli olarak faşist terörün hedefinde durdu. Gülen Cemaati ile AKP’nin iktidar savaşının 2016 Temmuz’un da darbeye evrilmesi politik bakımdan yeni bir sürecin açılmasını sağladı. 15-16 Temmuz 2016 darbe girişimi, AKP’nin tek başına iktidar olmadığını ve iktidar ipini önemli ölçüde Gülen Cemaatinin elinde toplandığı açığa çıktı.

Egemen sınıf klikleri arasında silahlı bir çatışmaya dönüşen darbe politik kriz ortamında, örgütsüz ve kitlelerden önemli ölçüde kopuk olması nedeniyle, devrimci ve sosyalist hareket yeterince yararlanamadı. Tersine Erdoğan kliği, Temmuz darbesini devleti kendi Türk İslam sentezi doğrultusunda yeniden inşa etmek için, Allah’ın bir lütfu olarak gördü ve darbeyi karşı darbeyle karşıladı ve MHP, Cemaatler, Ulusalcı kafatasçı Kemalistler ile ittifak yaparak iktidarını korumaya çalıştı.

Bunu 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde din sosuna bulanmış faşist milliyetçi tekçi “ Cumhur İttifakıyla “ taçlandırdı. Her ne kadar Erdoğan kliği 2018 seçimlerini bin bir hileyle kazanmış olsa da, istediği sonucu elde edemedi ve MHP’ye mahkum olmak zorunda kaldı. Her ne kadar AKP ile MHP arasında çok büyük farklar olmasa da mevcut halde Erdoğan kliği iktidarda kalabilmek için bürokraside MHP ve orduda Ulusalcı Kemalist kliğin desteğine ihtiyaç duyuyor. Her ne kadar Erdoğan kliği çok güçlü görünmeye çalışsa da, içte ve dışta halklara savaş ilanı, OHAL’in süreklileştirilmesi, din ve milliyetçilik bayrağıyla toplumsal desteğini konsolide gayretleri, ekonomik krizin toplumun üzerine bir karabasan gibi çökmesi vb. olguları Saray rejiminin zayıflığını gösteriyor.

Keza bu zayıflık hali Saray rejimini, gezi gibi yeni bir halk hareketinin patlamasından korkuya ve paniğe itiyor. Onun için daha çok faşist devlet terörüne baş vuruyor, Cumartesi annelerinin eylemini yasaklayıp, gözaltı terörü ve zindan korkuluğunu sallayıp, “cumhur ittifakı” dışındaki herkesi, “vatan haini” ilan ederek, faşist kuşatmayı büyütmeye çalışıyor.

İşçi ve emekçiler örgütlenip ayağa kalmadan, Saray faşizminin kendiliğinden yıkılması mümkün değildir. Buradan olarak faşist kuşatmanın yarılması ve halkların eşitlik ve özgürlük şiarlarının bayraklaştırılması için, üreten ve yaratanların kol kola omuz omuza girip, umuda, sevdaya, özleme, hasrete türküler yakarak

Gezi direnişçileri gibi yeri, göğü sarsması gerekiyor

Biliyoruz ki, emekçiler olarak gücünüzün bir farkına varıp, dağınıklık ve bölünmüşlüğe son verip, örgütlenip ayağa kalksan, senin karşında: ne saray, ne sömürü ve zulüm düzeni durabilir.

Üretirken ve yaratırken nasıl ki elleriniz birleşiyorsa, faşist kuşatmayı yarmak ve özgürlüğe el uzatmak içinde tüm emekçiler ellerini ve yüreklerini birleştirerek, bu faşist dinci köhne düzeni yerle yeksen etmek için, sokağa eyleme.

 

HALKIN BİRLİĞİ

Cumartesi Anneleri, 746. haftada İbrahim Çelik ve Edip Çelik için adalet istedi..!

700’üncü haftadan beri Galatasaray Meydanı’na çıkmalarına izin verilmeyen kayıp yakınları, bu haftaki eylemlerini de İnsan …

porno, hd porno, brazzers
sikiş sikiş izle
porno, porno izle bedava porno
milf porno, porno - travesti porno
porno - porno izle