Anasayfa / Gençlik Yıldızı / İstanbul Barosu genel kuruluna polis engeli..!

İstanbul Barosu genel kuruluna polis engeli..!

İstanbul Barosu’nun Haliç Kongre Merkezi’ne yürüyüşüne polis, “Kaymakamlık yasağı var” diyerek engel oldu. Polis barikatı önünde basın açıklaması yapan avukatlar, “Baromuza ve genel kurulumuza sahip çıkıyoruz” dedi.

Baro seçimlerinin genelge ile yasaklanmasına itiraz eden İstanbul Barosu avukatları, eski Beyoğlu Adliyesi önünde buluşup Haliç Kongre Merkezi’ne yürüyüşe geçti. Yürüyüşe, baro başkan adayları Gökhan Ahi, Sezin Uçar, Hasan Kılıç ve Ata Yazıcıoğlu da katıldı.

Ancak polis, “Kaymakamlık yasağı var, giremezsiniz” diyerek avukatların yürüyüşünü engelledi. Avukatlar da tutanak tutup, barikat önünde basın açıklaması yaptı.

Baroların açıklamasını Av. Yıldız İmrek okudu. “Bugün bir hukuksuzluğu tespit etmek için buradayız” Av. İmrek, şöyle devam etti:

“Bugün, yargının kurucu unsuru, “bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden” avukatlar olarak meslek örgütümüz Baroların genel kurullarının, hukuk ve yasa tanımaz yönetim anlayışı ile engellenmesi nedeniyle buradayız.

İçişleri Bakanlığının 2 Ekim 2020 tarihli genelgesi ile pandemi gerekçe gösterilerek, Baro genel kurullarının 1 Aralık tarihine kadar erteleneceği duyurulmuştur. Aynı gün, Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu aynı gerekçe ile İstanbul Barosu genel kurulunun İPTALİ kararı vermiştir. Baro genel kurullarını erteleme ve iptal kararları; avukatların örgütlenme, seçme ve seçilme haklarına müdahale olduğu kadar, Baroların ve avukatın bağımsızlığının yok edilerek; esasta savunma hakkının ve yürütmenin yargı eliyle denetlenmesinin ayakta kalan dayanaklarının da çökertilmesi girişimidir. Böylece kuvvetler ayrılığı ilkesinin tüm kırıntılarının yok edilerek, hukuk ile sınırlanmamış bir keyfilik rejiminin önündeki tüm engeller ortadan kaldırılmak istenmektedir.

“Yandaş barolara zaman kazandırılmak isteniyor”

Baro genel kurullarına müdahalenin amacı açıktır. Avukatların ve Baroların sözünün polis zoru ile engellendiği bir zeminde, çoklu Baroların kurulması ve Türkiye Barolar Birliğinde, avukatların nispi temsili ilkesini değiştiren yasa değişikliği yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi üzerinde baskı kurularak, Anayasaya aykırı yasanın tasdiki sağlanmıştır. Ancak, tüm iktidar olanaklarına, teşviklerine ve özellikle kamu avukatlarının baskıyla yönlendirilmesine rağmen, avukatlar yandaş barolara rağbet etmemiştir. Yandaş barolara zaman kazandırılmak istenmektedir. Siyasi partilerin, sendikaların kongrelerine, mitinglerine, metrobüs-metro yolculuklarına, okulların açılmasına, fabrikaların çalışmasına engel olmayan Covid-19 virüsünün sadece Baro genel kurullarında pandemi riski yarattığı iddiasının bilimsel bir izahı yoktur. Hıfzısıhha Meclisleri, halk sağlığıyla ilgisiz, siyasi iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda kararlar vermektedir. Kaldı ki, salgın tedbirlerine dair sadece kılavuz kararlar alma yetkisi olan bu kurulların, Anayasa ile kurulan Baroların organlarına müdahale etme, genel kurullarına ilişkin kanun hükmünü ortadan kaldırma veya değiştirme yetkisi yoktur.

“Yasa hükmünü sadece yasama meclisi değiştirebilir”

298 sayılı Kanun ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve YSK’nın 2008 yılında verdiği bir ilke kararı uyarınca, İlçe Seçim Kurullarının, meslek kuruluşlarının genel kurullarına dair bir erteleme ve iptal yetkisi yoktur. İlçe Seçim Kurullarının tek yetkisi oylama işlemine nezaret etmekten ibarettir. İlçe Seçim Kurullarının görev ve yetki gasbı niteliğindeki Baro genel kurullarını iptale/ertelemeye dair kararları ile, İçişleri Bakanlığının kanuna aykırı genelgesine meşruiyet kazandırılması mümkün değildir. Avukatlık Kanunu geçici 23. madde hükmü, Ekim ayının ilk haftası Baro genel kurullarının tamamlanmasını zorunlu kılmaktadır. Genelge, İl Hıfzısıhha Meclisi veya İlçe Seçim Kurullarının kanun hükmünü geçersiz kılma veya değiştirme gücü yoktur. Normlar hiyerarşisi ve kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği, bir yasa hükmünü sadece yasama meclisi değiştirebilir.

“Bu kanunsuz müdahaleye karşı ortak tutum alınmalı”

İstanbul Barosu, 12 Eylül askeri darbesinin karanlığına karşı hak ve özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti için mücadele geleneğine sahip, bugün için 47.000 üyesi olan bir barodur. Bugün de İstanbul Barosunun üyesi avukatlar, hukuk kurumları ve Baro seçim grupları olarak, bu onurlu geleneği sürdürmeye kararlıyız. Bugün bizler, Anayasa ve yasaların rafa kaldırıldığı, hukuki güvenlik hakkı ve hukuk devleti ilkesinin ilga edildiği, kuralsızlığın kural haline getirildiği bir hukuksuzluğu tespit etmek için buradayız. Barolara, avukata ve savunmaya yönelik nereden ve kimden gelirse gelsin her türlü darbeci, hukuk ve yasa tanımaz müdahaleye karşı mücadeleye devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımızı ve baro yönetimlerini, Baroların bağımsızlığına yönelik bu kanunsuz müdahaleye karşı ortak tutum almaya çağırıyoruz.”

Açıklamaya katılan gruplar şöyle:

*Avukat Hakları Grubu *Avukat Hareketi *Avukatlar Sendikası *Çağdaş Avukatlar Grubu *Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi *Demokrasi İçin Hukukçular *Hukuk Hareketi Platformu *Hukukta Sol Tavır Derneği *Kartal Hukukçular Derneği *Katılımcı Avukatlar *Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi *Özgürlükçü Demokrat Avukatlar *Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi

HALKIN BİRLİĞİ

7 TİP’li Öğrencinin Faşist Çetelerce Katledildiği Bahçeilievler Katliamını Unutma..!

Tarih yaprakları 8 Ekim 1978 gününü gösterirken , Ankara Bahçlievlerde dönemin en korkunç faşist cinayetlerinden …

instagram web viewer instagram profile