Anasayfa / Özgür Kadın / Kadınlara Çocuklara Tecavüz ve Tacizin Kutsandığı Bir Ülke Türkiye..!

Kadınlara Çocuklara Tecavüz ve Tacizin Kutsandığı Bir Ülke Türkiye..!

Faşist dinci AKP iktidarı döneninde kadın ve çocuklara yönelik şiddet, tecavüz ve taciz görülmemiş boyutlarda arttı.
Kadın ve çocukları koruduğunu iddia eden AKP iktidarı döneminde Ensar Vakfı gibi dinci kurumlar ve din öğretmenleri, imamlar ve dini gericiliğin etkisi altında kalan kişiler kadın ve çocuklara yönelik taciz ve tecavüzün arkasında çıkmışlardır.
• Dünyada her 5 çocuktan 2’si istismara uğramaktadır.
• Türkiye’de her 3 çocuktan 1’i istismar ile karşı karşıya kalmaktadır.
• Dünya’da çocuk istismarında 3. Sıradayız. İlk iki sırada Güney Afrika ve Bangladeş var. Türkiye dünya üçüncüsü…
• 2014 yılında 11.095 çocuğun tecavüze uğradığı ve bunların % 18,5’inin 11 yaş ve altındakilerin oluşturduğu TÜİK tarafından ortaya çıkarıldı.
• 2014 itibariyle 40.000 kişiye “çocuğa taciz davası” açıldı.
• TÜİK verilerine göre 2015 yılında Türkiye’de işlenen suçların % 46’sı çocuklara karşı işlenirken, çocuk istismarı ön plana çıkmaktadır.
• Adalet Bakanlığı’nın 2015 verilerine göre yılda ortalama 17.000 istismar davası açılmış. Bu davaların % 45’i mahkumiyetle, % 55’i ise tahliye ile sonuçlanmıştır.
• Adalet Bakanlığı resmi verilerine göre 2016 yılında 29.504 kadının cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bunların sadece yarısı hakkında dava açıldı. Dava açılanların ancak 5.843 kişi hakkında çeşitli cezalar verildi. İstismara uğrayanların 23.658 davadan hiçbir sonuç çıkmadı. Şüpheliler bir gün bile ceza almadı.
• 2015 tarihi itibariyle taciz ve tecavüze uğrayan 31.337 kız çocuğu tacizcisi ile evlendirilmiştir.
• Yine Adalet Bakanlığı, 10 yılda yaklaşık 3 kat çocuk istismarı olduğunu bildirmiştir.
• Türkiye’de son 10 yılda çocuk istismarı 300.000’in üzerindedir.
• Son 10 yılda çocuk istismarı olayları % 700 artmıştır.
• İddialar, Türkiye’de tecavüzlerin % 5’ini ortaya çıkarırken, % 95’i gizlendiği yönündedir.
• Adliyelerdeki 4 tecavüz vakasından 1’i çocuklarla ilgili…
• Türkiye’de istismarın % 66’sı akraba, komşu gibi tanıdık kişiler tarafından yapılmaktadır.
Buna benzer çok verileri alt alta sıralayabiliriz. Tüm bu veriler bize, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, tecavüz ve tacizin devletin ve AKP hükümetinin politikalarıyla bağlı olduğunu ve gereken önlemleri almaktan uzak hatta şiddet, taciz ve tecavüzün, devlet ve AKP hükümeti tarafından teşvik edilip göz yumulduğunu görmek gerekiyor.
Nitekim devleti yöneten yetkililerin, tecavüz vakalarını adeta koruma amaçlı sözler sarf ediyorsa, bakan, “küçüğün rızası varsa” diyerek bir anlamda suç işliyorsa, bir başka bakan, Ensar Vakfının yasa dışı yurtlarında 45 çocuğa yapılan tecavüz için, “bir kere olmuş bir olayla vakfı karalayamazsınız” diyebiliyorsa ve mahkemeler tecavüzcülere “iyi hal” indirimi yapıyorsa, suçlunun kimliği, rütbesi, görevi, kişiliği, tahsili veya herhangi bir etkileyici yanı, suça verilecek cezada etkileyici oluyorsa, aynı şekilde tecavüze uğrayanın kimliği, mesleği, giyimi, yaşam tarzı, dili veya dini verilmesi gereken cezayı etkiliyorsa orada kadına ve çocuklara yönelik tecavüz ve tacizin önüne geçmek mümkün olmaz.
Nitekim Saray iktidarının, AKP-MHP ittifakıyla taciz ve tecavüz önlemeye yönelik gündeme getirilen yeni yasa taslağın da, değil tecavüz ve tacizi önlemek tersine çocuklara ve kadınlara yönelik tecavüz ve tacizi meşrulatırmaktadır. Hadım, idam vb sözleriyle, tümüyle durumu kurtarmaya yönelik açıklamalardır.
Taciz ve tecavüze yönelik düzenlemeleri de içeren Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ilişkin yasa taslağı hızla meclise taşındı. Peki bu yasa neler getiriyor. Gerçekten de tecavüz ve tacizi önlemeye yönelik bir yasamı?
Kuşku yok ki, bu yeni yasanın dikkat çeken içeriklerinden en önemlisi, 15 yaş üstü çocukların, çocuk yerine konulmadığı için yapılan istismarlar devlet eliyle meşrulaştırılmaktadır. Yeni yasa taslağında iki değişiklik yapıldı. Bunlardan biri “hadım” uygulaması ve “zaman aşımı” uygulaması ile ilgilidir. Bununla birlikte “iyi hal uygulaması” hala yerini korumaktadır. Çocuk istismarında “zaman aşımı uygulaması olmayacak” denilmemektedir. Ayrıca takım elbiseli, kravatlı kıyafetle mahkeme duruşmasına çıkan istismarcılara, “iyi hal indirimi” uygulaması devam edecektir.
Diğer dikkat çeken içeriklerinden birisi de 12 yaş sınırı getirilmektedir. Mağdur 12 yaşından büyükse sanığa sadece belli cezai müeyyidedeler getirilmektedir. Bu ceza 2-5 yıl arasında ve 15 yaş itibariyle sadece “cinsel ilişki” maddesine göre ceza verilecektir. İstismar yok sayılmaktadır. Bu madde ile de çocuklara yapılan cinsel istismar, yasa ile rutinleştirmekte. Mağdur 15 yaşından büyükse cinsel istismarda silah ve diğer araçlar tehdit olarak kullanılmış ve mağdur tarafından şikayet edilmişse, verilecek ceza 2-5 yıl arasındadır. Eğer cinsel istismara uğrayan çocuk yine 15 yaşından büyükse ve istismar, ya da tecavüz eden kişi mağdurun akrabası ya da öğretmeni ise, bunun adı istismar olarak geçmeyecektir. “Reşit olmayan ile cinsel ilişki” kapsamında değerlendirilecektir. Halkın tepkisi üzerine 2016 yılında geri çekilen yasa tasarısı bir iki değişiklikle birlikte tekrar meclise sunulacak. Bunda sadece “cebir ve şiddet olması” şartına bağlanacak. Yani eski yasa arkadan dolanılarak meşrulaştırılmaya çalışılmıştır..
Bugün de istismar iki kategoride ele alınmaktadır. Birincisi “büyüğün küçüğe istismarı cinsel ilişki” olarak sayılmakla birlikte aynı yaşta bir erkek çocuğun, kız çocuğuna yaptığı istismar ise “ahlaksızlık” olarak nitelendirilmektedir. Buna da akran cinselliği kategorisinde incelenmiş. Yani tuhaf olduğu kadar da hiçbir tarafı savunulamayacak durumda olan bir yasa tasarısı. Yeni yasa neleri getiriyor, neleri götürüyor ile ilgili detaylara baktığımız zaman ilginç bir takım hükümlerin yer aldığını göreceğiz.
• Eğer fail, yani tacizde bulunan kişi çocuk yaşta ise “müebbet hapisle” cezalandırılacak.
• Kız arkadaşına istismarda bulunan çocuk 15 yaşında ise 16-40 yıl arasında yargılanacaktır.
• Bir baba, 15 yaşını doldurmuş kızına tecavüz ederse 10-15 yıl arasında hapis cezası istenebilecek.
• 11 yaşındaki öğrencisini öpen öğretmene müebbet hapis cezası istenecek.
• Öğretmen, 15 yaşından büyük öğrencisine tecavüz ederse 2-5 yıl arasında hapis cezası ile yargılanacak.
• Daha önce 12 yaş sınırı için “rıza” kavramı yerini korumuştur. Yani 12 yaş ve üstü çocuklara yapılan istismar için hakimin “rızası” vardı gerekçesi ile faillere ceza verilmemesi hedeflenmiştir.
• Tüm bunlar yetmiyormuş gibi tasarı çocukların istismarına ilişkin suçların soruşturulması ve kovuşturulması aşamasında yayın yasağı getirilmektedir. Amaç kamuoyunu “hadım cezası geldi” ile oyalamaktan öteye gidememekte ve olası tepkilerin etkisiz kılınmasını sağlamaktır.
Bunun anlamı şudur: Küçük yaştaki akran çocukların istismarı “ahlaksızlık”, büyüklerin küçük çocuklarla olan istismarına da “cinsel ilişki” olarak addedilmektedir. Büyükler tarafından istismara uğrayan 12 – 15 yaş aralığındaki çocukların “cinsel ilişki kurulabilir” ya da “evlenebilir” olduğu anlamına gelmektedir. Buda tüm gürültü patırtıya karşın, dinci faşist saray iktidarının taciz ve tecavüze son verme bir yana ön açıp teşvik edecektir. asa bu haliyle geçtiği takdirde tecavüzler, istismarlar, kadına şiddet ve sapıklıklar da teşvik edilmiş olacak. Tecavüze uğrayan kız çocuklarına da “cinsel ilişki” kılıfı giydirilmiş olacaktır. Bu olup bitenlere ve cezai müeyyidelerin uygulanmadığına bakıldığında ister istemez insanda “şer’i sisteme mi geçiliyor” endişesi uyandırmaktadır. Çünkü şeriatla yönetilen ülkelere bakıldığı zaman bu tür uygulamalar görülebiliyor. Cemaat ve tarikat mensuplarının yaptığı açıklamalar ile 6 yaşındaki kız çocuğu ile evlenilebilir şeklindeki fetvaları insanda “acaba” endişesini bırakmaya yeterlidir.
Sorunun temelinde AKP’nin ülkeyi şeri yasalarıyla yönetmeye yönelik ön çalışması olarak algılanabilir. Yoksa çocuklara yapılan tacizin neden bu kadar önemsenmediği, verilecek cezaların komik olması, dünya üçüncüsü olan ülkemizin tacizde dünya şampiyonluğunun AKP eliyle sağlanacağı endişesi kamuoyundaki yerini korumaya devam etmektedir.

HALKIN BİRLİĞİ

85 yaşındaki Sise Anaya Zindanda Zulüm Devam ediyor…!

Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan 85 yaşındaki Sisê Bingöl, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 8 …

porno, hd porno, brazzers
sikiş sikiş izle
porno, porno izle bedava porno
milf porno, porno - travesti porno
porno - porno izle