Anasayfa / İnşamız / KOMÜNİST DEVRİMCİLİK ÖZEL MÜLKİYETE YALANA VE BENCİLLİĞE KILIÇ ÇALMANIN ADIDIR..!

KOMÜNİST DEVRİMCİLİK ÖZEL MÜLKİYETE YALANA VE BENCİLLİĞE KILIÇ ÇALMANIN ADIDIR..!

Komünist devrimci, mevcut koşullara başkaldıran ve sosyalist bir dünyanın varlığını kendinde cisimleştiren, yaşamının her dakikasında devrimi, sosyalizmi, komünizmi yaşayan insandır. Bu onun günlük yaşamıyla çelişmek yerine tam tersine günlük yaşamını anlamlı kılan temel bir ilkedir.

Komünist devrimci, güne, koşullara bakılmaksızın inancını her zaman ve her koşulda ve dahası yaşama dair ne varsa hepsini diri tutan, sürekli kendini geliştiren, yenileyen, eskiye vurup yeni kuran, geniş işçi ve emekçi yığınlarla sistemli, istikrarlı ilişkiler kuran ve kurduğu her ilişkiyi devrim ve sosyalizm davasına aktarmasını bilen insandır. Devrimci geçici savrulmalardan bilinç ve iradesiyle, sınıf bilincinin engin derinliğiyle etkilenmeyen ve düştüğünden yeniden kalkmasını bilendir.

Devrimci, bilimsel inancın ve çelikten iradenin yanı sıra, her gün değişen koşulların gerektirdiği kavrayış, anlayış, merak, bilimsel değerlendirme ve koşullara teslim olmama kişisel özelliklerine sahip olmalıdır. Zira günlük politika her an her dakika tavır belirlemeyi zorunlu kılar. Sınıfa önderlik iddiasıyla yola çıkmış komünistlerin, sınıfa her an her dakika olay ve olgular açıklayıp yol gösterecek doğru, ilkeli, tutarlı şeyleri vardır ve olmalıdır. Doğal olarak bu da kitlelerle ciddi bir iletişimin yanı sıra, ciddi bir okuma, kavrama, bilimsel değerlendirme yapma vb. isteyecektir. Aksi halde yığınları devrime ve sosyalizme inandırmak güç olacaktır.

Dahası komünist devrimci insanlık için ne kadar doğru, iyi değer varsa onların hepsine kendisinde  toplamış olandır. Mümkün olduğunca az hata yapan ve hatasına karşı uzlaşmaz bir savaşım içinde olandır. Söyledikleri ile yaptıkları aynı yani teorisi ile pratiği uyum içinde olandır. Boşuna yukarda devrimcilik bir yaşam biçimidir demedik. Devrimci kısacası sosyalist toplumun bur günden protesto tipi yani topluma örnek ve ideal olan insandır.

Devrimci, doğrucu ve dürüsttür. Asla yalan ,dolan, yoldaşlarını aldatma söylemez. Düşmanın işkence tezgahları ve illegal yaşantının gerekleri dışında devrimci asla yalan söylemez. Hiç bir şeyini gizlemez. Onun başkalarından gizleyeceği hiç bir yaşantısı olamaz. Devrimci doğru bildiğini her durumda ve her koşulda olduğu gibi ifade edendir. Yanlışlarını ve hatalarını dürüstçe kabul etmekten ve onlara sorumlu yaklaşıp değiştirmek-dönüştürmekten kaçınmaz. Devrimcinin illegalite kuralları dışında temsil edeceği sınıftan gizleyebileceği hiç bir şey olamaz.

Devrimci, paylaşımcıdır. Bir ekmeğini kırk kişiyle görüntüde değil gerçekte paylaşandır. Sadece maddi anlamıyla değil manevi olarakta paylaşımı içine sindirmiş olandır. Hedeflediği düzen olan komünizmin dayanışmacı ve paylaşımcı yasalarını kendine rehber etmiş olup, düşündüğü gibi yaşayandır.

Devrimci alçak gönüllüdür. Haliyle, hiç bir komünist kimseyi ve hiç bir şeyi küçümsemez. Kendi güç ve olanaklarına göre hareket edendir. Örgütlemek istediği toplumsal kesimlere yukardan bakan bir kişi nasıl bu insanları örgütleyip harekete geçirebilir ya da güven yaratır?

Devrimci güvenilirdir. Sözüne sadıktır ve sözü ve eyleminin arkasında durandır. Söz ve eylemi ya da hareketleri devrimcinin aynasıdır. Bilinmelidir ki, insanlar açısından hangi toplumsal kesimden olurlarsa olsunlar, bu birlikteliği sağlamak temel öneme sahiptir.

Devrimci fedakardır. Önce başkaları sonra kendisi olandır yaşamında. Yine bu görüntüde değil gerçekte böyle olmalıdır. Yeri gelmişken parantez açıp devrimciliğin bir önemli noktasına değinelim. Devrimci kendisi böyle bir düzende yaşamak istemediği için devrimcilik yapar ya da devrim ister. Başkaları için devrimci olan ya da toplum için devrimcilik yapan gerçek bir devrimci olamaz. Zira devrimci yığınsal çalışmayı bir zorunluluktan ve kendisi için yapar. Devrim ancak devrimci sınıfların mücadelesiyle başarılabilir. Yığınsal çalışmanın nedeni de gerçekte budur. Yani şehit düşenler inanarak mücadele edip toprağa düşenler önce ve sadece kendi idealleri-amaçları uğruna düşmüşlerdir. Devrim başka türlü komplo-darbe vs ile olamayacağına göre yığınsal çalışma yapılmıştır. Devrimci bilinç yapısı budur. Başkası ya da başkaları için devrimcilik yapanlar zaten bir biçimde koşullar değiştiğinde bu işi bırakmaktalar. Devrimci inandığı değerler noktasında gözünü kırpmadan yaşamını verecek kadar fedakardır.

Devrimci, sürekli okuyan, araştıran, Marksist felsefenin gerekleri noktasında değişim ve dönüşümleri yaşamın kendisinde kavrayıp çözümler üretendir. Yaşamın her alanına sirayet etmiş burjuva yoz değerleri, ilişki ve yaşam biçimini doğru bir biçimde analiz edip dönüşüm ve değişimin motoru olandır.

Devrimci namuslu, onurlu ve gururludur. Devrimci her durum ve koşulda doğru bildiğinden vazgeçmeden onurluca sahip olduğu değerleri bir nişane gibi taşıyandır. Devrimci baş eğmez olandır düşmanın her türden tezgahında. Onun için mücadelenin her alanı sınıf savaşımının alanıdır. Çıplak savaş alanlarında örneğin işkencede, mahpusta canı ve kanı pahasına savunduğu değerlerine ihanet etmeyip onur ve gururla devrimci kişiliğini taşıyandır.

Devrimci yaşamın her alanına her koşulda sevgi ve saygıyla yaklaşandır. (düşman ve onun değerleri hariç doğaldır ki) Dünyayı, insanı, doğayı, hayvanı vb. sevmeyen bir devrimci tasavvur edebilirmisiniz? Elbette ki hayır. Bir çok devrimci daha iyi koşullarda yaşama vs koşullarına sahipken veya olabilirken neden devrimci olmayı seçmiştir acaba?

Bunun onlarca örneği verilebilir. Ama biz buna gerek görmüyoruz.

Devrimci eleştiri ve özeleştiri silahını en iyi şekilde kullanan insandır. Devrimci eleştiri ve özeleştirinin gerek kişinin kendisini ve gerekse de hareketin kendisini geliştiren en önemli yol olduğunu bilen ve uygulayan insandır.

Devrimci değerleri konusunda tutucu, inançları noktasında kararlı-tutarlı, amaçları konusunda mücadelecidir. Onu toplumun diğer kesimlerinden ayıran da esasen bu noktanın üzerine binmiş özelliklerdir..

Devrimcilik bir yaşam biçimidir. Devrimci; dünyanın en güzel, en ulvi, en doğru, en iyi, en erdemli, en kişilik sahibi insanı olmaktır. Devrimci her şeye inat, her türden insanlık dışı değer ve yabancılaşma görüngülerine karşın dimdik insani değerlerini savunandır. Ve de öyle yaşayandır. Devrimci olmak farklılıktır, insan olmaktır, öze dönmektir, yaşamı yaşanılır kılmak ve yaşamın ne olduğunu anlamaktır. Dahası ölmek pahasına yaşamı sevmektir. Komünist devrimcilik, dünyayı yaşanılası kılan veya kılacak tüm özel mülkiyet dünyasına kılıç çalarak, örgütlü bir hata yürüyerek kolektif değerlerin egemenliği için dur durak bilmeden kavgayı büyütmenin adıdır

HALKIN BİRLİĞİ

Umudu Büyütmek İçin Godot’u Beklemek Değil Devrimci İradeyi Derinleştirme Zamanı..!

Yenilgi ve devrimci hareketin dağınıklık ve kendisiyle cebelleşme halleri saflarda b umutsuzluğun derinleştirdiği ve Godot’u …

instagram web viewer instagram profile