Anasayfa / Özgür Kürsü / PYD-YPG’nin İŞİD’ye Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınanlardan Birisi Dersimli Alevi  Çıktı..!

PYD-YPG’nin İŞİD’ye Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınanlardan Birisi Dersimli Alevi  Çıktı..!

Alevi gençlerinin İŞİD’e katılması, bir yandan ailelrin çocuklarını kendi politik ve külterel değerleriyle yetiştemede sorun yaşandığı gibi aynı zmanda devletçi Aleviler ilam içidir gerici yaklaşımlarının bu türden olayların yaşanmasının zeminini yaratmaktadır.

Aslında İŞİD’te katılan Dersimli Kürt ve Alevi gençlerilk değildir. Daha öncedende Almanyanın Franfurt kentinde Mahir isimli yine Dersimci Kürt ve Alevi bir ailenin çocuğu İŞİD’te katılmış ve Suriyede çatışma öldürülmüştür. Değişik ülkelerde Kürt Alevi yada solcu ailelerin çocuklarının İŞİD gibi faşist vahşi bir şeriatçı örgüte katılmaları öylesine basitçe geçiştirilecek bir konu olarak görülemez. Bu olgu herşeyden önce faşist diktatörlüğün devrimci, sosyalisti Kürt ve Alevi emekçilerine yönelik sistemli bir ideolojik-politik ve kültrel kuşatma ve dini gericiliğe karşı kararlı bir ideolojik savaşım yürütmeme ve politik tutum almamayla bağlıdır. Toplumsla mücadelenin önünün keislmesi için devrim ve sosyalizm mücadeslsenin karşısına Milliyetçilik ve dini gericili çıkartılmaktadır. Emperyalist ve geriic merkezlr kolayca manple edeckleri milliyetçiliği ve dini gericiliği toplumun hücrelerine boca etmektedir.

Haliyle 700 yıllık iktidar olmuş ve Türkiye Kürdistan toplumunda derin etkiler yapmış,12 Eylül faşist darebesi ve arkasında gelen faşist geriiclik döneminde devletin fidesinde yetiştirlerek iktidara taşınmış, İslam dininin ritüelleri genç kuşakları on yıllardır kuşatması altına almış.

Devrim ve sosyalizmin ağır yenilgi alarak emperyalist kapitalizm karşısında güncelde altrenatif olmaktan uzaklaşması, işsizlik, açlık, faşist baskı ve zulüm korku dağlarını büyüttüğü gibi, insan hak ve özgürlüklerini, haksızlığın, sömürü ve zulmün karşısında örgütlü karşı duruşuda olusuz yönde etkilemiştir. Örgütüsüz ve dağınık halde, ilkesiz ve gelecekten uzak günü kurtarma eğilimlerinin güçlü olduğu, kolay yoldan para kazanma ve rahat yaşama kavuşma güdüsü bir  çok gençi güçlü olandanda yana tutum almaya ve Onun bir parçası olmaya itmektedir. Bunda ailelerin vurdum duymaz, ilgisiz, kendi politik-külterel değerlerinden uzak örgütsüz yaşamaları kaçınılmaz olarak çocukları ve gençleri farklı arayışlara itmektedir. Hertürlü olanklara sahip olan faşist mafya ve şeriatçı örgütler dğşik vaatlerle politik ve kültrel duurşu olmayan gençleri kolayca ağına düşürüp örgütleyebilmektedir.

En son İŞİD’te yönelik Suriye Kürdistanın da PYD-YPG’nin yürütmüş olduğu operasyonunda gözaltına alınandan birisnin Avusturya doğumlu Dersimli Kürt ve Alevi bir ailnin çocuğu olarak çıkması, devrimci-demokrat, Kürt ve Alevi ailelerinin çocukalrını ve gençleri demokratik kurm ve örgütlerde örgütlemenin önemim ni bir kez daha gündeme getirmiştir. Oflama puflama ve lanet anet okuma yerine, devrimci-demokrat ve ilerici güçlerin yaşananlardan ders çıkararak her alanda örgütlenerek faşist gerici güçlerin sızmasına geçit vermememek olmalıdır.

Demokrat-devrimci ve Alevi kesim içinde emperyalizm ve faşist dinci gericiliğin kuşatmasına kat rşı kararlı bir ideolojik-politik aydınlatma savaşımının geliştirlmesi ve İslamiyette ilericilik arama uzlaşmacılığından uzak durulması gerekiyor. Özellikle Kürt ve Alevi hareketine musallat edilmeye çalışılan, ” İslam Aleviliğin özüdür ” , Kürt özgürlük hareketinde” Hz Muhammet İslamı devrimcidir” vb. asimilasyonculuğuna karşı çıkılıp, sistemli bir aydınlatma savaşımı yürütmeden-ki bir çok devrimci akımın Türbanın serbest bırakılması konusundaki tutumları,yine İslamcılarl ittifak arayışları, HDP’nin diyanetin kaldırılmasını bile programından çıkarması, aslında İslam gericliğine karşı devrimci saflarda geriye savrulma yaşandığını gösterir- gençliği faşist dinci tuzaklarda ırak tutmanın güç olacağını unutmayalım.

Kuşku yok ki, bu alanda devrimci ve sosyalistlere büyük görevler düşmektedir. En va başta demokratik kurumların yaygınlaştırlmaısı, Alevi derneklerinde yer alınması, gençliğin örgütlenmesi ve toplumu ortaçağcıl döneme geri çekme şeriatçılığına karşı, sistemli bir materyalist savaşım içinde olunması gerekiyor.

HALKIN BİRLİĞİ

Devrimci Saflarda Kanayan Yara Gerici Şiddet ve Biatçı Kültür Üzerine Birkez Daha ..!

Devrimci saflarda örgüt içi yada dışı infazlar devrimi hareket saflarında hala kanayan bir yara olmaya …

porno, hd porno, brazzers
sikiş sikiş izle
porno, porno izle bedava porno
milf porno, porno - travesti porno
porno - porno izle