Anasayfa / Gençlik Yıldızı / PYD-YPG’nin İŞİD’ye Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınanlardan Birisi Dersimli Çıktı..!

PYD-YPG’nin İŞİD’ye Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınanlardan Birisi Dersimli Çıktı..!

Avusturya doğumlu olan ve esir alınan bir IŞİD’li ne yazık ki Dersimli ve ‘Alevi’ çıktı!
Alevi gençlerinin İŞİD’e katılması, bir yandan ailelerin çocuklarını kendi politik ve kültürel değerleriyle yetiştirmede sorun yaşandığı gibi aynı zamanda devletçi Aleviler ilam içidir gerici yaklaşımlarının bu türden olayların yaşanmasının zeminini yaratmaktadır.
Aslında İŞİD’te katılan Dersimli Kürt ve Alevi gençler ilk değildir. Daha önceden de Almanya’nın Frankfurt kentinde Mahir isimli yine Dersimli Kürt ve Alevi bir ailenin çocuğu İŞİD’te katılmış ve Suriye de çatışma öldürülmüştür. Değişik ülkelerde Kürt Alevi yada solcu ailelerin çocuklarının İŞİD gibi faşist vahşi bir şeriatçı örgüte katılmaları öylesine basitçe geçiştirilecek bir konu olarak görülemez. Bu olgu herşeyden önce faşist diktatörlüğün devrimci, sosyalisti Kürt ve Alevi emekçilerine yönelik sistemli bir ideolojik-politik ve kültürel kuşatma ve dini gericiliğe karşı kararlı bir ideolojik savaşım yürütmeme ve politik tutum almayla bağlıdır. Toplumsal mücadelenin önünün kesilmesi için devrim ve sosyalizm mücadelesinin karşısına Milliyetçilik ve dini gericilik çıkartılmaktadır. Emperyalist ve gerici merkezler kolayca maniple edecekleri milliyetçiliği ve dini gericiliği toplumun hücrelerine boca etmektedir.
Haliyle 700 yıllık iktidar olmuş ve Türkiye Kürdistan toplumunda derin etkiler yapmış,12 Eylül faşist darbesi ve arkasında gelen faşist gericilik döneminde devletin fidesinde yetiştirilerek iktidara taşınmış, İslam dininin ritüelleri genç kuşakları on yıllardır kuşatması altına almış.
Devrim ve sosyalizmin ağır yenilgi alarak emperyalist kapitalizm karşısında güncelde alternatif olmaktan uzaklaşması, işsizlik, açlık, faşist baskı ve zulüm korku dağlarını büyüttüğü gibi, insan hak ve özgürlüklerini, haksızlığın, sömürü ve zulmün karşısında örgütlü karşı duruşu da olumsuz yönde etkilemiştir. Örgütsüz ve dağınık halde, ilkesiz ve gelecekten uzak günü kurtarma eğilimlerinin güçlü olduğu, kolay yoldan para kazanma ve rahat yaşama kavuşma güdüsü bir çok genç güçlü olanda yana tutum almaya ve Onun bir parçası olmaya itmektedir. Bunda ailelerin vurdum duymaz, ilgisiz, kendi politik-kültürel değerlerinden uzak örgütsüz yaşamaları kaçınılmaz olarak çocukları ve gençleri farklı arayışlara itmektedir. Her türlü olanaklara sahip olan faşist mafya ve şeriatçı örgütler deşik vaatlerle politik ve kültürel duruşu olmayan gençleri kolayca ağına düşürüp örgütleyebilmektedir.
En son İŞİD’te yönelik Suriye Kürdistan’ın da PYD-YPG’nin yürütmüş olduğu operasyonunda gözaltına alınandan birisinin Avusturya doğumlu Dersim’li Kürt ve Alevi bir Ailenin çocuğu olarak çıkması, devrimci-demokrat, Kürt ve Alevi ailelerinin çocuklarını ve gençleri demokratik kurum ve örgütlerde örgütlemenin önemini bir kez daha gündeme getirmiştir. Oflama puflama ve lanet okuma yerine, devrimci-demokrat ve ilerici güçlerin yaşananlardan ders çıkararak her alanda örgütlenerek faşist gerici güçlerin sızmasına geçit vermemek olmalıdır.
Demokrat-devrimci ve Alevi kesim içinde emperyalizm ve faşist dinci gericiliğin kuşatmasına karşı kararlı bir ideolojik-politik aydınlatma savaşımının geliştirilmesi ve İslamiyette ilericilik arama uzlaşmacılığından uzak durulması gerekiyor. Özellikle Kürt ve Alevi hareketine musallat edilmeye çalışılan, ” İslam Aleviliğin özüdür ” , Kürt özgürlük hareketinde” Hz Muhammet İslam’ı devrimcidir” vb. asimilasyonculuğuna karşı çıkılıp, sistemli bir aydınlatma savaşımı yürütmeden-ki bir çok devrimci akımın Türbanın serbest bırakılması konusundaki tutumları, yine İslamcılarla ittifak arayışları, HDP’nin diyanetin kaldırılmasını bile programından çıkarması, aslında İslam gericiliğine karşı devrimci saflarda geriye savrulma yaşandığını gösterir- gençliği faşist dinci tuzaklarda ırak tutmanın güç olacağını unutmayalım.
Kuşku yok ki, bu alanda devrimci ve sosyalistlere büyük görevler düşmektedir. En başta demokratik kurumların yaygınlaştırılması, Alevi derneklerinde yer alınması, gençliğin örgütlenmesi ve toplumu orta-çağcıl döneme geri çekme şeriatçılığına karşı, sistemli bir materyalist savaşım içinde olunması gerekiyor.

HALKIN BİRLİĞİ

Diyarbakır’da karantina sürecinde 50 çocuk istismara uğradı..!

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, kentte çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda mağdur çocuk için yapılan …

instagram web viewer instagram profile