Anasayfa / Devrimci Teori / TARİHE DÜŞÜLMÜŞ KARA BİR KATLİAM: 19 ARALIK F TİPİ ZİNDAN KATLİAMINI UNUTMADIK UNUTURMAYACAĞIZ..!

TARİHE DÜŞÜLMÜŞ KARA BİR KATLİAM: 19 ARALIK F TİPİ ZİNDAN KATLİAMINI UNUTMADIK UNUTURMAYACAĞIZ..!


Faşist T.C. devletinin tarihi kanlı katliamlar ve zulümler tarihidir. Ermeni, Alevi katliamlarıyla açılan tarih M.Suphilerin katliamıyla Rum, Kürt, Alevi, 1 Mayıs, Çorum, K.Maraş, Sivas, Gazi, Diyarbakır- Buca-Ümraniye-Burdur ve 19 Aralık F tipi zindan, Roboski, Cizre, Suruç, Ankara , Diyarbakır, Silopi, Şırnak vb. katliamıyla sürüp gelmiştir. Sömürü ve zulüm düzenini devam ettirmeye çalışan faşist diktatörlük, ekonomik ve politik krizini aşmak, sarsılan prestijini sağlamlaştırmak , emekçileri, devrimci ve sosyalistleri susturmak için, daha çok baskıya, zulme ,kirli savaşa ve faşist teröre baş vurmuştur.

Biliyoruz ki egemen sınıflar egemenliklerini devam ettirmek için daha çok faşist baskı, zulüm ve zindana baş vurarak, devrim ve sosyalizm mücadelesinin gelişip güçlenmesinin önünü almaya çalışmıştır. Bunun içindir ki, işkence zulmün yanında daha fazla gözaltı zindan ,terörüne baş vuran faşizm daha çok fabrika değil zindan duvarlarını büyütmüştür.

Nitekim F-Tipi hücre zindanında Guantanamo’ya, Ebu Garip’ten gizli CIA hapishanelerine kadar değişik zindan seçenekleriyle emperyalistler ve uşakları, işçi ve emekçi halklara dünyayı koca bir zindana çevirmek istemişlerdir.

Buradan olarak Türkiye de zindanlar tarihi, hep işkence zulüm, katliam, yasaklar ve direnişin tarihi olmuştur. Mamak-Diyarbakır, Buca, Burdur- Ulucanlar Ümraniye ve en son son olarak 19 Aralık 2000 tarihinde F Tipi Hücre zindanına geçiş operasyonuyla bu zulüm tarihi ileriye taşınmıştır.

Hatırlanacağı üzere kamuoyuna “Hayata Dönüş Operasyonu” olarak duyurulan, ancak operasyonu planlayanların plana “Tufan” adı verdiği çok sonradan ortaya çıkan 19 Aralık 2000’de Türkiye’de 20 zindana yönelik yapılan operasyonda yaşanan faşist katliamının üzerinden 19 yıl geçti. Türkiye’nin Kıbrıs harekatından sonra gerçekleştirdiği en büyük operasyon olarak bilinen bu F Tipi Hücre zindanına geçiş katliamı esnasında tutsakların F Tipi cezaevlerine karşı başlattıkları ölüm orucu eylemi 60’ıncı günündeydi. 19-22 Aralık günleri boyunca 20 cezaevinde 8 jandarma komando taburu, 37 bölük asker, binlerce çevik kuvvet ve ceza infaz memurunun katıldığı operasyonda binlerce mermi, el bombası ve 20 bini aşkın gaz bombası kullanıldı. Katliam sırasında 28 tutsak kurşunlanarak ve yakılarak yaşamını yitirirken, devam eden ölüm oruçlarıyla birlikte 19 Aralık katliamının bilançosu 122 kişiye çıktı. 600’ün üzerinde tutsak operasyon ve ölüm orucuna yapılan müdahaleler sonucu sakat kaldı

. Ve zindanlarda yükselen devrimci sesin boğulması için teslimiyet ve ihanet amaçlı F Tipi Hücre zindanı dayatıldı. Faşizmin hakların devrimci öncülerinin iradesini kırarak, zindanları ihanet yuvaları haline getirme saldırına karşı yüzlerce devrimci tutsak ikircimsizce bedenlerini ölümü yatırarak teslimiyete ve ihanete dur diyerek öne atıldılar. Bu zorlu ve onurlu büyük ölüm orucu direnişi, faşizmin F tipi hücre zindanlarını teslimiyet ve ihanet alanlarına çevirme saldırısı, cesur-ölümü hiçe sayan devrimci direnişle geri püskürtüldü. Saat saat, gün gün ay ay, yıl yıl devam eden ve dünya devrim tarihine en uzun süreli ve en kitlesel zindan direnişi olarak geçen büyük ölüm orucu direnişinde içinde, KP-İÖ savaşçısı Ali Ekber Barış yoldaşın da bulunduğu 122 devrimci ölümsüzler ordusuna katılırken, yüzlercesi sakat kaldı.

Saray faşizminin emekçi halklarımıza yönelik devlet terörü, “devletin bekası” gölgesinde ,toplu tutuklamalar, dağları ve ovalar yakıp yıkan kirli savaş ve işgaller, kadın kırımıyla sınır tanımadan sürüyor..

Elbette dünden bugüne F Tipi hücre zindanlarından değişen bir şey olmadı. Devrimci tutsaklara yönelik tecrit ve tretman politikaları ağırlaştırılarak devam ediyor. F Tipi Hücre zindanlarında 1333 tutsak ölüme terk edilmiş durumda, keyfi yasaklar, zoraki onursuz aramalar, infaz yakmalar, yılları bulan ziyaret-mektup-görüş yasakları-hücre cezaları, baskıya-zulme karşı çıkıp direndikleri için kazanılmış haftada 10 saat ortak alan kullanımının gasp edilmesi, havalandırmaya takılan kameralarla günlük yaşamın denetlenmesine, Avukat ziyaretlerinin cam fanusta kontrol edilmesine vb. kadar adım adım öldürme ve teslim alma saldırısı devam ediyor.

Devrimci halk hareketinin başını kaldırıp hesap sormasından öcü gibi korkup paniğe kapılan Saray faşizm intikam almak ve emekçilere-devrimciler gözdağı vermek için, gözaltı ve tutuklama terörünü artırıp, halkın iradesi HDP belediyelerine zoraki el koyup kitlesel tutuklamalar yapıp, zindanlarda devrimci tutsaklara ağır yaptırımlarla devrimci iradeyi kırıp teslimiyeti egemen kılmaya çalışıyor.

Neki yıllardan bu yana içeri de dışarıda emekçi halklarımıza ve devrimci tutsaklara dayatılan bu teslimiyet dayatmasını boşa çıkarmak için, işçiler, emekçiler, Kürtler, gençler, kadınlar onlarca şehit ve Onbinlerce yüzlerce tutsakla ortaya koymuşlardır.

19 Aralık 2000 F Tipi Zindan katliamının 19. yıldönümün de dünyanın dört bir yanında yakılan ve yaygınlaşarak süren halkların isyan ateşinin engel tanımaz devrimci ruhunu kuşanarak, saray faşizmini yerle bir etmek ve emekçi halklarımızın eşitlik ve özgürlük savaşımını ileriye taşımak için öne atılıp, devrimci kavgayı sıkıca örerek katliamın hesabını sorma bilinci taze tutmalıyız

Devrimin yüz akı ve kavgamızın dinmeyen direniş sesi devrimci tutsakların her daimi, inatla ve ısrarla sürdürdükleri özgürlük kavgasını sahiplenmek, her daima içeride süren devrimci kavgayı dışarıdaki kavgayla buluşturarak, faşist kuşatmayı yarmak ve teslimiyeti boşa çıkarmak için görev başına.

19 Aralık Faşist Zindan Katliamının Hesabını Soracağız!

Zindanlar Boşalsın Tutsaklara özgürlük..!

Yaşasın Büyük Ölüm Orucu Direnişimiz….!

Ölüm Orucu Şehitleri Ölümsüzdür.

ARALIK-2019

HALKIN BİRLİĞİ

HALKIN BİRLİĞİ

Rize’de ücretlerine el konulan ve haklarını isteyen Diyarbakırlı işçilere saldırı.!

Geçtiğimiz günlerde Rize’de 2 No’lu Ardeşen Nakliyeciler Kooperatifi’nde stok ve müba işlerinde çalışmak üzere Diyarbakır’dan …

instagram web viewer instagram profile